logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šmartno ob Paki
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Velenje

Osrednji del občine Šmartno ob Paki leži v dolini spodnje Pake. Obronki Malega vrha nad Šmartnem ob Paki so vinogradniško obdelani in tu je mogoče videti tudi stare zidanice in kašče. Sicer je pretežni del prebivalstva zaposlen v industriji.

Šmartno ob Paki
Vir: Rotary klub Velenje (http://www.rotaryklubvelenje.si, 30. 6. 2010), arhiv Rotary klub Velenje
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,5 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,9 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1201,121
1.2 Prirast prebivalstva04,0304,0304,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,0304,0305,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,3816,3818,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,5760,5759,07
1.6 Delovne migracije32,7732,7774,53
2.1 Telesni fitnes otrok51,3851,3850,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,5326,5328,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7401,7402,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,5012,5010,07
2.7 Sosedska povezanost 70,4270,4272,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit58,4858,4863,97
3.2 Presejanost v Programu Zora71,9171,9180,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode848488
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,9119,9112,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3600,3601,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,9700,9701,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,1706,1704,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,8925,8924,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,6512,6512,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,1001,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7702,7702,26
4.10 Novi primeri raka04,3904,3904,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)02,8802,8806,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,3317,3315,91
4.13 Pomoč na domu01,9801,9802,71
4.14 Klopni meningoencefalitis17,4017,4003,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost942,22942,22871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)131,18131,1880,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)129,13129,13137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)19,3819,3805,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)43,2843,2827,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)20,4220,4232,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,5838,5810,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,00,21,40,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,03,54,54,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,418,918,617,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,655,958,357,9
%
1.6 Delovne migracije32,8106,397,2100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,449,149,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,524,825,223,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,61,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,510,08,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost 70,472,564,564,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit58,561,158,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,973,874,671,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode84//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,918,015,914,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,70,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,01,51,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,25,85,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,925,524,923,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,613,712,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,12,92,42
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,93,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka4,45,25,05,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)2,94,53,36,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,315,616,215,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,01,42,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis17,412,810,910,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost942,21077,91038,5958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)131,288,192,886,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)129,1165,7170,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)19,418,817,014,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)43,328,823,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)20,429,935,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,622,227,320,9
sss/100.000
Šmartno ob Paki
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Velenje

Osrednji del občine Šmartno ob Paki leži v dolini spodnje Pake. Obronki Malega vrha nad Šmartnem ob Paki so vinogradniško obdelani in tu je mogoče videti tudi stare zidanice in kašče. Sicer je pretežni del prebivalstva zaposlen v industriji.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,5 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,9 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690