logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šmartno pri Litiji
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Litija

Občina Šmartno pri Litiji leži v zahodnem Posavskem hribovju na križišču pomembnih prometnic. Občina šteje okoli 5 000 prebivalcev; večji del delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja z industrijskimi dejavnostmi.

Grad Bogenšperk
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,8 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,3 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva03,2503,2504,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3805,3805,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,7920,7918,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,0359,0359,07
1.6 Delovne migracije50,8350,8374,53
2.1 Telesni fitnes otrok48,1448,1450,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,7625,7628,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3401,3402,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,5811,5810,07
2.7 Sosedska povezanost 75,5975,5972,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,8068,8063,97
3.2 Presejanost v Programu Zora76,2976,2980,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode626288
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,0216,0212,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1401,1401,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,0602,0601,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4605,4604,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,8722,8724,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,1610,1612,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9201,9201,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8102,8102,26
4.10 Novi primeri raka574,91574,91491,93
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,1109,1106,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,4912,4915,91
4.13 Pomoč na domu00,5500,5502,71
4.14 Klopni meningoencefalitis05,3605,3603,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost1.325,581.325,58871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)93,7493,7480,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)216,39216,39137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)20,7120,7105,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)37,3637,3627,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,4747,4732,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,9922,9910,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,32,34,70,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,44,24,74,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,820,213,917,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,060,459,957,9
%
1.6 Delovne migracije50,852,6127,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,148,250,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,825,520,723,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,81,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,610,07,68,7
%
2.7 Sosedska povezanost 75,668,659,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,864,461,959,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,375,572,071,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode62//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,017,113,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,71,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,12,21,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,55,84,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,924,221,823,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,211,511,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,61,42
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,82,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka574,9611,9602,2555,3
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,18,26,76,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,514,614,115,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,61,31,51,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,46,410,210,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1325,6995,4836,3958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)93,790,668,786,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)216,4167,3153,0166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)20,726,213,314,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)37,420,517,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,538,739,840,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,015,016,920,9
sss/100.000
Šmartno pri Litiji
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Litija

Občina Šmartno pri Litiji leži v zahodnem Posavskem hribovju na križišču pomembnih prometnic. Občina šteje okoli 5 000 prebivalcev; večji del delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja z industrijskimi dejavnostmi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,8 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,3 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690