logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šoštanj
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Velenje

Občina Šoštanj leži v zahodnem delu Šaleške doline, ob spodnjem toku reke Pake. Pretežno je usmerjena v storitve in industrijo, zlasti v pridobivanje električne energije v termoelektrarni. Graščina Turn je najmogočnejša stavba v občini.

Šoštanj
Vir: Občina Šoštanj (http://www.sostanj.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Šoštanj
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 34 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,9 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2701,271
1.2 Prirast prebivalstva-00,69-00,6904,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9504,9505,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,9318,9318,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,6957,6959,07
1.6 Delovne migracije64,5264,5274,53
2.1 Telesni fitnes otrok48,5148,5150,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,1823,1828,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5501,5502,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,6117,6110,07
2.7 Sosedska povezanost 69,2969,2972,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit56,1656,1663,97
3.2 Presejanost v Programu Zora72,9372,9380,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode858588
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,1518,1512,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6800,6801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4401,4401,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,2006,2004,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,9925,9924,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,3113,3112,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,5303,5301,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,0103,0102,26
4.10 Novi primeri raka04,9904,9904,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,8004,8006,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,4814,4815,91
4.13 Pomoč na domu01,8701,8702,71
4.14 Klopni meningoencefalitis17,4717,4703,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.220,891.220,89871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)78,6778,6780,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)200,97200,97137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)21,3121,3105,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)36,1536,1527,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)45,9045,9032,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora33,5533,5510,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,70,21,40,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,93,54,54,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,918,918,617,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,755,958,357,9
%
1.6 Delovne migracije64,5106,397,2100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,549,149,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,224,825,223,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,61,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,610,08,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost 69,372,564,564,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit56,261,158,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,973,874,671,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode85//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,118,015,914,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,70,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,51,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,25,85,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,025,524,923,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,313,712,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,52,92,42
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,02,93,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka5,05,25,05,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,84,53,36,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,515,616,215,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,91,42,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis17,512,810,910,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1220,91077,91038,5958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)78,788,192,886,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)201,0165,7170,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)21,318,817,014,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)36,228,823,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)45,929,935,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora33,522,227,320,9
sss/100.000
Šoštanj
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Velenje

Občina Šoštanj leži v zahodnem delu Šaleške doline, ob spodnjem toku reke Pake. Pretežno je usmerjena v storitve in industrijo, zlasti v pridobivanje električne energije v termoelektrarni. Graščina Turn je najmogočnejša stavba v občini.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 34 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,9 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690