logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Tišina
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Pomursko občino Tišina sestavlja 12 naselij. Občina je pretežno kmetijska, vendar ima malo čistih kmetij, saj je kmetijstvo v glavnem dopolnilna dejavnost. Na področju občine je več gramoznic z bogatim ribjim zarodom.

Pokrajina ob potoku Mokoš
Vir: Občina Tišina (http://www.tisina.si, 7. 7. 2010), avtor Evelina Katalinić
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,9 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9100,911
1.2 Prirast prebivalstva-10,80-10,8004,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4904,4905,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,7526,7518,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,0250,0259,07
1.6 Delovne migracije26,8426,8474,53
2.1 Telesni fitnes otrok48,5148,5150,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,8227,8228,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3002,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,9012,9010,07
2.7 Sosedska povezanost 77,6577,6572,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,2259,2263,97
3.2 Presejanost v Programu Zora66,9066,9080,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode999988
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,8817,8812,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,3002,3001,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8401,8401,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,1006,1004,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,9329,9324,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,4614,4612,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,9803,9801,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)05,4105,4102,26
4.10 Novi primeri raka583,43583,43491,93
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,7505,7506,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,8116,8115,91
4.13 Pomoč na domu00,9600,9602,71
4.14 Klopni meningoencefalitis08,3108,3103,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost1.076,311.076,31871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)146,59146,5980,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)228,09228,09137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)04,8704,8705,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)10,4510,4527,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)76,0476,0432,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora09,2709,2710,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-10,8-4,4-5,10,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,55,05,04,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,824,823,817,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,048,449,957,9
%
1.6 Delovne migracije26,895,389,4100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,547,648,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,830,929,223,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,51,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,910,110,58,7
%
2.7 Sosedska povezanost 77,774,672,664,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,255,955,459,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,966,268,271,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode99//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,914,015,414,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,32,02,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,82,32,21,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,15,95,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,928,527,323,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,513,713,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,03,23,22
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)5,44,24,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka583,4569,1569,1555,3
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,85,75,76,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,817,516,615,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,01,21,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis8,34,56,910,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1076,31131,31126,4958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)146,6123,2121,686,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)228,1180,4183,2166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)4,914,015,314,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)10,412,719,120,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)76,049,144,040,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora9,318,721,020,9
sss/100.000
Tišina
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Pomursko občino Tišina sestavlja 12 naselij. Občina je pretežno kmetijska, vendar ima malo čistih kmetij, saj je kmetijstvo v glavnem dopolnilna dejavnost. Na področju občine je več gramoznic z bogatim ribjim zarodom.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,9 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690