logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Tolmin
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Občina Tolmin leži v severozahodni Sloveniji, v gornje Soški dolini. Je tretja največja občina v Sloveniji po površini in je dokaj redko poseljena. Večji del delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja z industrijskimi dejavnostmi.

Javorca, sececijska spominska cerkev
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bobo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,0 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 82,4 %, v Sloveniji pa 71,5 %. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,0401,041
1.2 Prirast prebivalstva-08,91-08,9104,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)07,0807,0805,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,1921,1918,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,2557,2559,07
1.6 Delovne migracije94,2094,2074,53
2.1 Telesni fitnes otrok51,3851,3850,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok17,4317,4328,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,2902,2902,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,1111,1110,07
2.7 Sosedska povezanost 64,6164,6172,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,9663,9663,97
3.2 Presejanost v Programu Zora82,4182,4180,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode717188
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,3513,3512,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,5901,5901,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6301,6301,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,7603,7604,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,4620,4624,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi09,2109,2112,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6601,6601,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,3003,3002,26
4.10 Novi primeri raka05,0305,0304,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,8107,8106,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,5613,5615,91
4.13 Pomoč na domu01,9001,9002,71
4.14 Klopni meningoencefalitis14,0414,0403,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.090,441.090,44871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)112,17112,1780,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)156,38156,38137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)07,2107,2105,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)25,8625,8627,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,7831,7832,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,9417,9410,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-8,9-6,7-1,00,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7,17,05,94,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,220,518,517,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,356,458,757,9
%
1.6 Delovne migracije94,285,695,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,451,550,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok17,418,422,323,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,32,32,21,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,110,99,48,7
%
2.7 Sosedska povezanost 64,662,861,264,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,064,263,559,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora82,480,479,771,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode71//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,413,413,214,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,62,12,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,61,71,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,84,04,45,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,522,623,123,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi9,210,311,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,91,72
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,33,32,62,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka5,05,05,35,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,87,87,46,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,614,515,215,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,92,52,71,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis14,013,47,110,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1090,4985,0935,6958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)112,2102,879,586,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)156,4146,5166,8166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)7,28,313,614,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)25,915,823,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,828,038,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,918,716,620,9
sss/100.000
Tolmin
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Občina Tolmin leži v severozahodni Sloveniji, v gornje Soški dolini. Je tretja največja občina v Sloveniji po površini in je dokaj redko poseljena. Večji del delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja z industrijskimi dejavnostmi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,0 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 82,4 %, v Sloveniji pa 71,5 %. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690