logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Trbovlje
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Trbovlje

Trboveljska občina je vpeta v Moravško – Trboveljsko podolje, v katero se zajeda razmeroma ozka dolina. Občinsko središče je bilo močno rudarsko in industrijsko središče Slovenije, obenem pa tudi kulturno in upravno središče Zasavja, kar velja še danes.

Termoelektrarna Trbovlje in Sava
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 19. 7. 2010), CC Roman Maurer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,7 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,1 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9500,951
1.2 Prirast prebivalstva-09,29-09,2904,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3605,3605,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,2521,2518,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti51,2651,2659,07
1.6 Delovne migracije69,5869,5874,53
2.1 Telesni fitnes otrok49,1649,1650,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,0225,0228,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,3402,3402,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,1806,1810,07
2.7 Sosedska povezanost 75,6875,6872,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit54,6654,6663,97
3.2 Presejanost v Programu Zora71,1171,1180,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode929288
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,4018,4012,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6800,6801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,4003,4001,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,8505,8504,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,6625,6624,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,3112,3112,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5402,5401,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4102,4102,26
4.10 Novi primeri raka06,2806,2804,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,6208,6206,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,2517,2515,91
4.13 Pomoč na domu01,7001,7002,71
4.14 Klopni meningoencefalitis05,8305,8303,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.143,071.143,07871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,9794,9780,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)233,74233,74137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)19,6419,6405,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)25,9325,9327,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)65,8265,8232,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,5627,5610,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-9,3-9,3-5,40,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,45,14,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,321,320,817,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti51,351,356,557,9
%
1.6 Delovne migracije69,669,662,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,249,248,650,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,025,028,823,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,32,32,01,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,26,26,78,7
%
2.7 Sosedska povezanost 75,775,579,664,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit54,754,757,659,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,171,173,071,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode92//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,418,417,614,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,70,51,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,43,42,71,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,85,86,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,725,726,223,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,312,312,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,52,52,22
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,42,42,62,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka6,36,36,15,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,68,67,76,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,317,217,415,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,71,71,91,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,85,85,210,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1143,11143,11073,8958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)95,095,097,486,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)233,7233,7214,7166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)19,619,615,514,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)25,925,920,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)65,865,857,440,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,627,627,720,9
sss/100.000
Trbovlje
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Trbovlje

Trboveljska občina je vpeta v Moravško – Trboveljsko podolje, v katero se zajeda razmeroma ozka dolina. Občinsko središče je bilo močno rudarsko in industrijsko središče Slovenije, obenem pa tudi kulturno in upravno središče Zasavja, kar velja še danes.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,7 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,1 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690