logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Trnovska vas
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

V podravski občini Trnovska vas urejene kmetijske površine ponujajo velike možnosti na področju kmetijstva. Najpomembnejše panoge v kmetijstvu so reja govedi, reja prašičev, pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik.

Simoničeva domačija
Vir: Občina Trnovska vas (http://www.trnovska-vas.si, 28. 6. 2010), arhiv Občine Trnovska vas
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 51 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 53,0 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,5 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9400,941
1.2 Prirast prebivalstva18,8418,8404,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)02,8602,8605,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,7825,7818,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,6156,6159,07
1.6 Delovne migracije23,4723,4774,53
2.1 Telesni fitnes otrok49,6549,6550,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,3531,3528,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,5200,5202,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,5113,5110,07
2.7 Sosedska povezanost 75,2375,2372,55
2.8 Umivanje zob.........
3.1 Odzivnost v Program Svit52,9852,9863,97
3.2 Presejanost v Programu Zora71,4971,4980,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode818188
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,2013,2012,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)04,7304,7301,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1305,1304,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,1123,1124,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,2414,2412,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6201,6201,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1803,1802,26
4.10 Novi primeri raka06,6806,6804,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,6606,6606,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,1118,1115,91
4.13 Pomoč na domu01,0801,0802,71
4.14 Klopni meningoencefalitis-999.998-999.99803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost1.570,101.570,10871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)221,98221,9880,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)297,32297,32137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)17,7917,7905,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)41,1841,1827,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)57,2857,2832,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora51,3351,3310,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva18,8-2,5-2,50,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)2,94,44,84,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,818,215,717,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,657,654,457,9
%
1.6 Delovne migracije23,587,796,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,749,749,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,428,326,123,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,50,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,58,28,98,7
%
2.7 Sosedska povezanost 75,267,765,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit53,058,456,659,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,570,968,471,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode81//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,215,715,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,51,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)4,72,42,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,14,75,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,124,723,923,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,214,812,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,72,02
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,23,32,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka6,74,95,25,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,73,25,66,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,116,716,315,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,10,71,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis.1,85,710,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1570,11113,01031,7958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)222,0117,399,386,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)297,3174,5173,4166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)17,815,013,814,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)41,220,721,620,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)57,340,441,840,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora51,327,224,420,9
sss/100.000
Trnovska vas
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

V podravski občini Trnovska vas urejene kmetijske površine ponujajo velike možnosti na področju kmetijstva. Najpomembnejše panoge v kmetijstvu so reja govedi, reja prašičev, pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 51 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 53,0 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,5 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690