logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Trzin
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Občina Trzin leži v osrednji Sloveniji in sodi med zelo gosto poseljene slovenske občine. Ponaša se z dokaj dobro razvito infrastrukturo ter s številnimi podjetji, ki se ukvarjajo z obrtjo, industrijo in s storitvami.

Center Ivana Hribarja
Vir: Občina Trzin (http://www.trzin.si, 9. 7. 2010), arhiv Občine Trzin
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 6 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,5 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,4 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,5201,521
1.2 Prirast prebivalstva07,7707,7704,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,1904,1905,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)08,2908,2918,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,5464,5459,07
1.6 Delovne migracije322,23322,2374,53
2.1 Telesni fitnes otrok50,6950,6950,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,2518,2528,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6601,6602,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,9008,9010,07
2.7 Sosedska povezanost 60,5860,5872,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,5466,5463,97
3.2 Presejanost v Programu Zora72,3972,3980,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010088
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,8313,8312,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,7601,7601,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,1001,1001,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,9003,9004,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,1720,1724,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,4810,4812,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3201,3201,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8801,8802,26
4.10 Novi primeri raka06,4306,4304,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,8108,8106,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,9312,9315,91
4.13 Pomoč na domu00,9200,9202,71
4.14 Klopni meningoencefalitis13,6913,6903,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost820,03820,03871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)67,0967,0980,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)171,33171,33137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)12,5612,5605,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)12,2812,2827,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)55,7755,7732,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora05,8605,8610,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,5//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,88,24,70,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,24,04,74,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)8,314,213,917,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,563,259,957,9
%
1.6 Delovne migracije322,282,6127,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,750,550,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,320,720,723,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,72,01,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,99,37,68,7
%
2.7 Sosedska povezanost 60,665,559,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,562,861,959,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,469,572,071,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,814,813,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,80,91,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,11,71,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,94,84,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,222,821,823,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,511,611,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,51,42
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,92,42,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka6,45,96,05,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,87,26,76,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,913,514,115,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,90,81,51,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis13,711,110,210,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost820,0911,4836,3958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)67,173,468,786,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)171,3153,4153,0166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)12,615,913,314,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)12,317,517,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)55,833,439,840,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora5,917,716,920,9
sss/100.000
Trzin
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Občina Trzin leži v osrednji Sloveniji in sodi med zelo gosto poseljene slovenske občine. Ponaša se z dokaj dobro razvito infrastrukturo ter s številnimi podjetji, ki se ukvarjajo z obrtjo, industrijo in s storitvami.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 6 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,5 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,4 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690