logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Tržič
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Tržič

Severni del občine zavzemajo osrednje Karavanke, proti jugu se pokrajina znižuje v hribovje, najjužnejši del občine pa predstavljajo uravnave, imenovane Dobrave. V občini ohranjajo tradicijo starih običajev (Gregorjevo, lomski ploh).

Tržič
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), CC Matijap
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,9 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9600,961
1.2 Prirast prebivalstva-08,37-08,3704,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9704,9705,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,6220,6218,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,2859,2859,07
1.6 Delovne migracije51,6451,6474,53
2.1 Telesni fitnes otrok51,9651,9650,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,6627,6628,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1301,1302,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,9709,9710,07
2.7 Sosedska povezanost 77,2577,2572,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,8659,8663,97
3.2 Presejanost v Programu Zora68,3068,3080,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode737388
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost11,3911,3912,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,6001,6001,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9501,9501,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2305,2304,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,2422,2424,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,9912,9912,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7301,7301,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2502,2502,26
4.10 Novi primeri raka06,0406,0404,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,1507,1506,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,1713,1715,91
4.13 Pomoč na domu00,9300,9302,71
4.14 Klopni meningoencefalitis22,5122,5103,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost916,27916,27871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)78,3678,3680,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)142,94142,94137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)07,2207,2205,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)10,9010,9027,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,7031,7032,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,5815,5810,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-8,4-8,4-0,10,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,05,05,04,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,620,616,017,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,359,361,057,9
%
1.6 Delovne migracije51,651,684,0100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,052,050,850,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,727,720,523,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,11,11,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,010,08,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost 77,377,265,764,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,959,962,059,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,368,371,171,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode73//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost11,411,412,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,61,61,31,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,02,02,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,25,24,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,222,222,023,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,013,011,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,72,02
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,22,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka6,06,05,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,27,27,36,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,213,213,615,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,90,91,51,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis22,522,523,510,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost916,3916,3865,7958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)78,478,473,386,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)142,9142,9160,8166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)7,27,212,214,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)10,910,917,620,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,731,741,240,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,615,621,020,9
sss/100.000
Tržič
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Tržič

Severni del občine zavzemajo osrednje Karavanke, proti jugu se pokrajina znižuje v hribovje, najjužnejši del občine pa predstavljajo uravnave, imenovane Dobrave. V občini ohranjajo tradicijo starih običajev (Gregorjevo, lomski ploh).
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,9 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690