logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Videm
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Obmejna občina s Hrvaško, Videm, leži na južnem robu Dravskega polja, na obeh straneh Dravinje, kjer se Haloze približajo rokavom reke Drave. Središče občine je Videm, gručasto naselje, ki je dobilo ime po župnijski cerkvi Sv. Vida.

Videm pri Ptuju
Vir: Občina Videm (http://obcina.videm.si, 29. 6. 2010), arhiv Občine Videm
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,6 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,5 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8700,871
1.2 Prirast prebivalstva00,1800,1804,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,5803,5805,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,1622,1618,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,1160,1159,07
1.6 Delovne migracije25,7525,7574,53
2.1 Telesni fitnes otrok49,5649,5650,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,9630,9628,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,9500,9502,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,2114,2110,07
2.7 Sosedska povezanost 65,1365,1372,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit58,6358,6363,97
3.2 Presejanost v Programu Zora70,4770,4780,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010088
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost20,7920,7912,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9800,9801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,1303,1301,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,8004,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,0726,0724,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi16,0216,0212,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5601,5601,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,4303,4302,26
4.10 Novi primeri raka04,6304,6304,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,2104,2106,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,7816,7815,91
4.13 Pomoč na domu00,5900,5902,71
4.14 Klopni meningoencefalitis-999.998-999.99803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.142,841.142,84871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,4586,4580,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)178,88178,88137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)09,6309,6305,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)08,0608,0627,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,4337,4332,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,9722,9710,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0,2-2,5-2,50,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,64,44,84,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,218,215,717,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,157,654,457,9
%
1.6 Delovne migracije25,887,796,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,649,749,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,028,326,123,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,90,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,28,28,98,7
%
2.7 Sosedska povezanost 65,167,765,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit58,658,456,659,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,570,968,471,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost20,815,715,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,00,51,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,12,42,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,84,75,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,124,723,923,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi16,014,812,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,72,02
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,43,32,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka4,64,95,25,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,23,25,66,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,816,716,315,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,60,71,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis.1,85,710,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1142,81113,01031,7958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,4117,399,386,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)178,9174,5173,4166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)9,615,013,814,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)8,120,721,620,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,440,441,840,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,027,224,420,9
sss/100.000
Videm
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Obmejna občina s Hrvaško, Videm, leži na južnem robu Dravskega polja, na obeh straneh Dravinje, kjer se Haloze približajo rokavom reke Drave. Središče občine je Videm, gručasto naselje, ki je dobilo ime po župnijski cerkvi Sv. Vida.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,6 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,5 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690