logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Vipava
Statistična regija Goriška
Upravna enota Ajdovščina

Občina Vipava obsega območje zgornjega dela Vipavske doline in je v svojem najbolj zgornjem delu stisnjena pod pobočje Nanosa. Številne vasice, posejane na obeh straneh doline in po gričih, poraslih z vinogradi, dajejo pokrajini slikovito podobo.

Vipavska dolina z Nanosa
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Mihael Simonič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,4 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,0 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9900,991
1.2 Prirast prebivalstva-00,18-00,1804,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,7805,7805,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,5616,5618,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,7557,7559,07
1.6 Delovne migracije69,3969,3974,53
2.1 Telesni fitnes otrok49,9649,9650,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,8726,8728,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5801,5802,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,6409,6410,07
2.7 Sosedska povezanost 75,3575,3572,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,4159,4163,97
3.2 Presejanost v Programu Zora79,0279,0280,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode969688
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost131312,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,6102,6101,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5502,5501,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,5404,5404,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,7423,7424,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,3111,3112,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6601,6601,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8502,8502,26
4.10 Novi primeri raka04,2904,2904,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,5007,5006,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,6614,6615,91
4.13 Pomoč na domu02,4302,4302,71
4.14 Klopni meningoencefalitis04,3504,3503,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.073,621.073,62871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)87,6687,6680,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)180,55180,55137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)17,5317,5305,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)28,1728,1727,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,5853,5832,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,4314,4310,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,23,5-1,00,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,85,25,94,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,618,318,517,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,858,858,757,9
%
1.6 Delovne migracije69,473,495,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,050,450,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,928,422,323,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,62,22,21,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,610,09,48,7
%
2.7 Sosedska povezanost 75,370,661,264,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,462,963,559,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora79,080,379,771,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode96//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,012,313,214,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,62,02,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,51,51,71,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,54,84,45,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,724,423,123,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,312,411,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,81,72
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,42,62,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka4,34,85,35,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,57,17,46,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,715,615,215,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,42,62,71,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis4,34,07,110,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1073,6920,0935,6958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)87,781,879,586,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)180,6146,6166,8166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)17,58,113,614,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)28,227,123,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,637,038,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,411,416,620,9
sss/100.000
Vipava
Statistična regija Goriška
Upravna enota Ajdovščina

Občina Vipava obsega območje zgornjega dela Vipavske doline in je v svojem najbolj zgornjem delu stisnjena pod pobočje Nanosa. Številne vasice, posejane na obeh straneh doline in po gričih, poraslih z vinogradi, dajejo pokrajini slikovito podobo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,4 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,0 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690