logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Vojnik
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Celje

Občina Vojnik je del savinjske regije. Poleg razvoja podeželja in z njim povezano turistično dejavnostjo je v občini pomembno obrtništvo in podjetništvo. Občina se ponaša z bogato kulturno dediščino, naravna dediščina pa ji daje oznako 'zelene' občine.

Vojnik
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Yerpo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,0701,071
1.2 Prirast prebivalstva01,9601,9604,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9704,9705,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,4415,4418,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,6660,6659,07
1.6 Delovne migracije53,5653,5674,53
2.1 Telesni fitnes otrok48,4848,4850,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,6724,6728,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9201,9202,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,4813,4810,07
2.7 Sosedska povezanost 59,7559,7572,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit56,1656,1663,97
3.2 Presejanost v Programu Zora71,9771,9780,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode737388
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,1716,1712,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7700,7701,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,0102,0101,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3805,3804,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,1725,1724,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9211,9212,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,3102,3101,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5602,5602,26
4.10 Novi primeri raka6604,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)02,4002,4006,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,5513,5515,91
4.13 Pomoč na domu01,3801,3802,71
4.14 Klopni meningoencefalitis02,6102,6103,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.241,231.241,23871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,3286,3280,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)205,01205,01137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)20,8820,8805,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)16,5616,5627,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,8236,8232,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora29,3029,3010,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,05,01,40,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,05,14,54,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,415,818,617,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,757,158,357,9
%
1.6 Delovne migracije53,6130,697,2100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,549,149,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,722,625,223,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,71,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,56,88,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost 59,857,064,564,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit56,256,058,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,072,374,671,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode73//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,215,615,914,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,90,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,01,81,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,65,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,223,924,923,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,912,812,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,32,82,42
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,62,83,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka6,05,35,05,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)2,42,93,36,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,615,916,215,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,42,72,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,66,010,910,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1241,2951,41038,5958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,379,792,886,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)205,0176,3170,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)20,920,217,014,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)16,622,223,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,840,635,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora29,325,627,320,9
sss/100.000
Vojnik
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Celje

Občina Vojnik je del savinjske regije. Poleg razvoja podeželja in z njim povezano turistično dejavnostjo je v občini pomembno obrtništvo in podjetništvo. Občina se ponaša z bogato kulturno dediščino, naravna dediščina pa ji daje oznako 'zelene' občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690