logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Vransko
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Vransko leži v Spodnje Savinjski dolini. Prst, relief in podnebje so ugodni za pridelavo hmelja. Legenda pravi, da je bilo tam jezero, ob katerem je živelo veliko vran – od tod ime naselja in kasneje občine.

Vransko
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 7 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,8 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,4 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9900,991
1.2 Prirast prebivalstva-00,77-00,7704,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5005,5005,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,2123,2118,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,2156,2159,07
1.6 Delovne migracije58,9958,9974,53
2.1 Telesni fitnes otrok50,0650,0650,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,7324,7328,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4901,4902,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,7907,7910,07
2.7 Sosedska povezanost 71,4171,4172,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,8563,8563,97
3.2 Presejanost v Programu Zora78,4178,4180,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode636388
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,3915,3912,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,1801,1801,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1205,1204,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,6922,6924,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,4810,4812,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,0802,0801,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,9003,9002,26
4.10 Novi primeri raka04,7504,7504,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,8804,8806,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,4312,4315,91
4.13 Pomoč na domu02,8902,8902,71
4.14 Klopni meningoencefalitis24,8224,8203,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.260,891.260,89871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)154,73154,7380,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)154,31154,31137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)19,3819,3805,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)57,1857,1827,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)46,9146,9132,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora07,2907,2910,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,82,81,40,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,54,54,54,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,218,118,617,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,258,458,357,9
%
1.6 Delovne migracije59,074,997,2100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,151,049,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,723,725,223,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,71,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,89,48,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost 71,466,064,564,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,861,458,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora78,477,174,671,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode63//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,414,815,914,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,80,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,21,61,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,15,45,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,724,824,923,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,513,012,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,12,62,42
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,93,23,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka4,85,15,05,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,93,33,36,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,415,716,215,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,92,32,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis24,88,710,910,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1260,91017,11038,5958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)154,7100,292,886,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)154,3162,5170,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)19,415,417,014,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)57,223,623,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)46,936,035,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora7,326,127,320,9
sss/100.000
Vransko
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Vransko leži v Spodnje Savinjski dolini. Prst, relief in podnebje so ugodni za pridelavo hmelja. Legenda pravi, da je bilo tam jezero, ob katerem je živelo veliko vran – od tod ime naselja in kasneje občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 7 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,8 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,4 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690