logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Cerkvenjak
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina se razprostira v osrčju Slovenskih goric, na gričevnatem svetu med rekama Pesnico in Ščavnico. Naselje Cerkvenjak, središče občine, je dobilo ime po cerkvi, ki je tam stala že ob koncu 13. stoletja.

Cerkvenjak
Vir: Občina Cerkvenjak (http://www.cerkvenjak.si, 12. 7. 2010), avtor Aeroklub Sršen Cerkvenjak
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 11,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 93 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 44,8 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8400,841
1.2 Prirast prebivalstva-06,82-06,8204,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)02,8702,8705,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)29,3129,3118,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,4656,4659,07
1.6 Delovne migracije35,4035,4074,53
2.1 Telesni fitnes otrok49,2249,2250,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,0333,0328,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,6400,6402,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,1310,1310,07
2.7 Sosedska povezanost 86,5386,5372,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit44,8144,8163,97
3.2 Presejanost v Programu Zora68,9468,9480,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode969688
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost10,8610,8612,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,7902,7901,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,5106,5104,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,4224,4224,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,2214,2212,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4901,4901,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,8803,8802,26
4.10 Novi primeri raka05,7205,7204,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)11,9211,9206,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,7413,7415,91
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.99802,71
4.14 Klopni meningoencefalitis-999.998-999.99803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.580,861.580,86871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)123,88123,8880,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)261,53261,53137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)12,3512,3505,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)52,4252,4227,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,8737,8732,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora93,4593,4510,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-6,82,2-2,50,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)2,94,24,84,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)29,322,915,717,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,553,854,457,9
%
1.6 Delovne migracije35,477,796,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,249,649,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,029,326,123,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,60,90,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,112,88,98,7
%
2.7 Sosedska povezanost 86,580,765,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit44,852,756,659,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,973,168,471,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode96//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost10,914,515,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,91,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,81,92,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,54,65,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,422,523,923,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,212,412,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,62,02
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,92,52,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka5,74,85,25,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)11,96,05,66,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,713,616,315,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu.1,01,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis.5,05,710,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1580,91273,81031,7958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)123,9118,599,386,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)261,5199,9173,4166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)12,414,413,814,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)52,428,721,620,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,938,541,840,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora93,447,524,420,9
sss/100.000
Cerkvenjak
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina se razprostira v osrčju Slovenskih goric, na gričevnatem svetu med rekama Pesnico in Ščavnico. Naselje Cerkvenjak, središče občine, je dobilo ime po cerkvi, ki je tam stala že ob koncu 13. stoletja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 11,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 93 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 44,8 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690