logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Vuzenica
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Občina Vuzenica sodi v koroško regijo. Večji del občine leži v Dravski dolini, kjer se reka Drava izkorišča tudi za pridobivanje električne energije. Tako je naselje Vuzenica, ki je središče občine, tipično industrijsko naselje s hidroelektrarno.

Vuzenica
Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 42 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,8 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,6 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9700,971
1.2 Prirast prebivalstva-07,72-07,7204,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4804,4805,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,3417,3418,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,2154,2159,07
1.6 Delovne migracije33,5033,5074,53
2.1 Telesni fitnes otrok52,5552,5550,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,7526,7528,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,0302,0302,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 02,9402,9410,07
2.7 Sosedska povezanost 79,6079,6072,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,7559,7563,97
3.2 Presejanost v Programu Zora78,6478,6480,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode1188
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost23,8123,8112,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4700,4701,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2401,2401,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,6505,6504,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,5026,5024,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,0810,0812,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,1003,1001,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,8603,8602,26
4.10 Novi primeri raka03,2403,2404,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,7404,7406,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,4916,4915,91
4.13 Pomoč na domu00,9100,9102,71
4.14 Klopni meningoencefalitis11,5011,5003,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost927,85927,85871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)115,50115,5080,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)155,88155,88137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)07,6607,6605,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)36,7236,7227,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)58,3558,3532,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora42,0242,0210,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-7,7-7,6-3,70,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,54,54,64,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,319,017,717,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,252,755,357,9
%
1.6 Delovne migracije33,567,986,1100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,549,849,950,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,827,425,523,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,91,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 2,97,87,58,7
%
2.7 Sosedska povezanost 79,682,675,764,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,853,960,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora78,677,176,871,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode1//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost23,819,419,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,81,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,22,12,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,74,94,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,524,723,623,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,110,911,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,13,53,22
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,92,92,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka3,25,55,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,76,36,16,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,516,015,615,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,90,50,71,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis11,529,928,010,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost927,81120,61044,7958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)115,5112,6100,786,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)155,9171,5174,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)7,79,415,914,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)36,722,219,620,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)58,360,549,740,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora42,036,527,420,9
sss/100.000
Vuzenica
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Občina Vuzenica sodi v koroško regijo. Večji del občine leži v Dravski dolini, kjer se reka Drava izkorišča tudi za pridobivanje električne energije. Tako je naselje Vuzenica, ki je središče občine, tipično industrijsko naselje s hidroelektrarno.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 42 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,8 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,6 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690