logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Žetale
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Podravska občina Žetale leži v jugovzhodnem delu gozdnatih Haloz. Pretežni del delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja s kmetijstvom, zlasti živinorejo in gozdarstvom, sicer pa tudi s trgovino, z gradbeništvom.

Žetale
Vir: Spletni portal Občine Žetale (http://www.zetale.si, 28. 6. 2010), avtor mag. Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 42 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 51,9 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,3 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8500,851
1.2 Prirast prebivalstva-17,58-17,5804,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,1205,1205,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)33,0533,0518,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,3663,3659,07
1.6 Delovne migracije22,2222,2274,53
2.1 Telesni fitnes otrok53,2953,2950,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,7929,7928,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7601,7602,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 03,7003,7010,07
2.7 Sosedska povezanost 74,6474,6472,55
2.8 Umivanje zob.........
3.1 Odzivnost v Program Svit51,9351,9363,97
3.2 Presejanost v Programu Zora69,2969,2980,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode969688
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,6816,6812,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,1103,1101,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,6603,6604,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,6127,6124,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,9414,9412,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,9800,9801,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)06,3606,3602,26
4.10 Novi primeri raka05,9105,9104,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)01,8401,8406,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,5916,5915,91
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.99802,71
4.14 Klopni meningoencefalitis-999.998-999.99803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost1.415,421.415,42871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)162,63162,6380,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)219,19219,19137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99827,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)97,5497,5432,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora41,5341,5310,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-17,6-2,5-2,50,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,14,44,84,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)33,018,215,717,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,457,654,457,9
%
1.6 Delovne migracije22,287,796,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,349,749,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,828,326,123,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,80,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 3,78,28,98,7
%
2.7 Sosedska povezanost 74,667,765,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit51,958,456,659,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,370,968,471,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode96//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,715,715,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,51,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,12,42,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,74,75,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,624,723,923,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,914,812,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,01,72,02
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)6,43,32,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka5,94,95,25,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)1,83,25,66,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,616,716,315,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu.0,71,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis.1,85,710,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1415,41113,01031,7958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)162,6117,399,386,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)219,2174,5173,4166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).15,013,814,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).20,721,620,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)97,540,441,840,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora41,527,224,420,9
sss/100.000
Žetale
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Podravska občina Žetale leži v jugovzhodnem delu gozdnatih Haloz. Pretežni del delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja s kmetijstvom, zlasti živinorejo in gozdarstvom, sicer pa tudi s trgovino, z gradbeništvom.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 42 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 51,9 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,3 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690