logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Žiri
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Občina leži pretežno v Žirovski kotlini, ob naravni razvodnici med Jadranskim in Črnim morjem. Občina je širše znana po čipkarstvu; leta 2006 so v občini praznovali 100 let neprekinjenega delovanja Čipkarske šole Žiri.

Žiri
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 46 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,5 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 82,2 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2501,251
1.2 Prirast prebivalstva08,4608,4604,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,6705,6705,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,3914,3918,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,0968,0959,07
1.6 Delovne migracije102,40102,4074,53
2.1 Telesni fitnes otrok54,8954,8950,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok14,1214,1228,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,5602,5602,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,8611,8610,07
2.7 Sosedska povezanost 61,2661,2672,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit70,5470,5463,97
3.2 Presejanost v Programu Zora82,2382,2380,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode787888
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost09,6009,6012,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,5702,5701,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2301,2301,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,8803,8804,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka19,4619,4624,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi09,0809,0812,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8601,8601,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,4401,4402,26
4.10 Novi primeri raka05,8405,8404,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,3606,3606,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,3312,3315,91
4.13 Pomoč na domu01,8401,8402,71
4.14 Klopni meningoencefalitis36,2436,2403,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost783,88783,88871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)67,5367,5380,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)215,36215,36137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)09,6209,6205,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)07,4307,4327,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)58,0858,0832,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora45,9145,9110,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,51,6-0,10,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,74,95,04,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,416,116,017,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,163,961,057,9
%
1.6 Delovne migracije102,485,484,0100
%
2.1 Telesni fitnes otrok54,952,550,850,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok14,118,320,523,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,62,01,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,97,68,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost 61,359,365,764,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,570,062,059,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora82,278,771,171,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode78//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost9,612,412,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,61,41,31,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,21,72,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,94,24,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka19,521,122,023,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi9,110,511,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,22,02
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,41,82,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka5,85,75,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,46,87,36,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,312,013,615,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,81,11,51,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis36,242,823,510,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost783,9832,4865,7958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)67,568,473,386,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)215,4166,2160,8166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)9,614,512,214,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)7,418,217,620,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)58,136,641,240,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora45,927,721,020,9
sss/100.000
Žiri
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Občina leži pretežno v Žirovski kotlini, ob naravni razvodnici med Jadranskim in Črnim morjem. Občina je širše znana po čipkarstvu; leta 2006 so v občini praznovali 100 let neprekinjenega delovanja Čipkarske šole Žiri.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 46 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,5 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 82,2 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690