logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Žirovnica
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Jesenice

Območje občine Žirovnica tvorita različni pokrajinski enoti, in sicer južni, ravninski del ter severni, ki sega v hribovito območje Karavank. Ima bogato kulturno dediščino, saj od tu izvirajo Prešeren, Finžgar, Čop, Jalen, Janša.

Jezero Završnica
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 32 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,7 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,2 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva02,7402,7404,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2305,2305,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)07,8707,8718,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,1762,1759,07
1.6 Delovne migracije36,6636,6674,53
2.1 Telesni fitnes otrok54,7454,7450,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok13,8813,8828,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7801,7802,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,3806,3810,07
2.7 Sosedska povezanost 65,7365,7372,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,6963,6963,97
3.2 Presejanost v Programu Zora70,2370,2380,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010088
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,0612,0612,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,6001,6001,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,1001,1001,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,3604,3604,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,3822,3824,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,8310,8312,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2801,2801,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7002,26
4.10 Novi primeri raka05,0505,0504,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,2508,2506,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,7912,7915,91
4.13 Pomoč na domu02,5602,5602,71
4.14 Klopni meningoencefalitis13,1713,1703,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost756,47756,47871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)52,9852,9880,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)184,02184,02137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)08,7508,7505,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)34,9034,9027,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,0138,0132,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,9731,9710,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,7-5,7-0,10,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,25,05,04,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)7,918,516,017,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,257,761,057,9
%
1.6 Delovne migracije36,772,284,0100
%
2.1 Telesni fitnes otrok54,749,350,850,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok13,924,520,523,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,81,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,47,38,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost 65,769,165,764,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,756,762,059,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,268,071,171,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,115,712,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,61,21,31,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,11,92,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,46,14,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,423,722,023,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,812,811,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,32,82,02
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,72,92,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka5,16,35,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,37,17,36,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,815,113,615,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,62,41,51,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis13,29,023,510,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost756,5972,2865,7958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)53,092,073,386,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)184,0182,4160,8166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)8,815,512,214,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)34,919,417,620,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,050,241,240,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora32,018,521,020,9
sss/100.000
Žirovnica
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Jesenice

Območje občine Žirovnica tvorita različni pokrajinski enoti, in sicer južni, ravninski del ter severni, ki sega v hribovito območje Karavank. Ima bogato kulturno dediščino, saj od tu izvirajo Prešeren, Finžgar, Čop, Jalen, Janša.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 32 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,7 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,2 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690