logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Cirkulane
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Območje občine Cirkulane se razprostira v vzhodnem delu Haloz ob slovensko-hrvaški meji. Razgibana pokrajina je mozaik vinogradov, gozdov, travnikov in njiv. Med občinskimi znamenitostmi pa je zagotovo najbolj prepoznaven grad Borl.

Reka Drava pod Borlom
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Marjan Šenica
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 44,1 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,2 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,7600,761
1.2 Prirast prebivalstva-22,06-22,0604,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,2004,2005,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,6823,6818,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,8054,8059,07
1.6 Delovne migracije33,5733,5774,53
2.1 Telesni fitnes otrok49,4349,4350,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok34,0634,0628,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7100,7102,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 02,1702,1710,07
2.7 Sosedska povezanost 67,1067,1072,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit44,1344,1363,97
3.2 Presejanost v Programu Zora65,1765,1780,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode999988
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,9115,9112,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,4503,4501,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4905,4904,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,2328,2324,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,1415,1412,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4301,4301,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,3803,3802,26
4.10 Novi primeri raka404,71404,71491,93
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,3303,3306,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,4114,4115,91
4.13 Pomoč na domu00,7600,7602,71
4.14 Klopni meningoencefalitis-999.998-999.99803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost1.124,251.124,25871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)145,59145,5980,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)96,8796,87137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)19,5819,5827,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)17,6817,6832,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora39,2139,2110,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-22,1-2,5-2,50,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,24,44,84,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,718,215,717,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,857,654,457,9
%
1.6 Delovne migracije33,687,796,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,449,749,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok34,128,326,123,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,70,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 2,28,28,98,7
%
2.7 Sosedska povezanost 67,167,765,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit44,158,456,659,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora65,270,968,471,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode99//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,915,715,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,51,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,52,42,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,54,75,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,224,723,923,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,114,812,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,72,02
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,43,32,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka404,7493,1521,2555,3
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,33,25,66,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,416,716,315,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,80,71,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis.1,85,710,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1124,31113,01031,7958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)145,6117,399,386,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)96,9174,5173,4166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).15,013,814,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)19,620,721,620,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)17,740,441,840,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora39,227,224,420,9
sss/100.000
Cirkulane
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Območje občine Cirkulane se razprostira v vzhodnem delu Haloz ob slovensko-hrvaški meji. Razgibana pokrajina je mozaik vinogradov, gozdov, travnikov in njiv. Med občinskimi znamenitostmi pa je zagotovo najbolj prepoznaven grad Borl.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 44,1 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,2 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690