logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Žužemberk
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Žužemberk leži ob reki Krki v pokrajini Suha krajina. Naravna, kulturna in zgodovinska dediščina na tem območju je obsežna (žužemberški grad, mlini, večstoletne lipe). Krka je zelo pomembna ribolovna reka.

Brzice Krke pri Žužemberku
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,1 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,5 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9800,981
1.2 Prirast prebivalstva09,6309,6304,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,0505,0505,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,8322,8318,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,2465,2459,07
1.6 Delovne migracije42,8942,8974,53
2.1 Telesni fitnes otrok50,7050,7050,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,0629,0628,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,2602,2602,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,3912,3910,07
2.7 Sosedska povezanost 72,3272,3272,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,1363,1363,97
3.2 Presejanost v Programu Zora66,5466,5480,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode848488
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,3316,3312,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)04,3304,3301,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3505,3504,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,4330,4324,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,3414,3412,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2402,2401,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,2503,2502,26
4.10 Novi primeri raka06,1006,1004,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,1406,1406,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,7518,7515,91
4.13 Pomoč na domu01,6901,6902,71
4.14 Klopni meningoencefalitis04,8604,8603,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.028,111.028,11871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)88,2688,2680,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)225,28225,28137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)18,0718,0705,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)24,7524,7527,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)23,8823,8832,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,4623,4610,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva9,64,51,40,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,14,44,84,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,818,719,517,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,262,159,757,9
%
1.6 Delovne migracije42,9105,489,2100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,750,749,950,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,124,427,023,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,31,41,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,49,010,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost 72,363,966,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,162,663,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,569,570,971,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode84//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,315,315,714,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,40,51,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)4,32,22,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,05,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,426,625,823,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,312,212,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,22,01,92
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,32,42,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka6,16,05,75,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,16,77,06,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,815,916,115,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,71,81,81,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis4,91,68,810,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1028,1947,71026,0958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)88,381,590,486,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)225,3171,0177,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)18,114,915,714,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)24,819,918,020,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)23,946,245,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,520,519,420,9
sss/100.000
Žužemberk
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Žužemberk leži ob reki Krki v pokrajini Suha krajina. Naravna, kulturna in zgodovinska dediščina na tem območju je obsežna (žužemberški grad, mlini, večstoletne lipe). Krka je zelo pomembna ribolovna reka.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,1 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,5 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690