logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Črna na Koroškem
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina leži v Zgornji Mežiški dolini. Pri njenem razvoju sta imela pomembni vlogi fužinarstvo in železarstvo. Dolgo tradicijo imajo v občini tudi zimski športi. Črna na Koroškem pa je seveda prepoznavna tudi po legendi o Kralju Matjažu.

Kmetija v dolini Topla
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 21. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 24,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,3 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,6 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9800,981
1.2 Prirast prebivalstva-07,48-07,4804,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8504,8505,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,2425,2418,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti51,4251,4259,07
1.6 Delovne migracije56,7056,7074,53
2.1 Telesni fitnes otrok49,1349,1350,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,3832,3828,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4301,4302,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 121210,07
2.7 Sosedska povezanost 74,1674,1672,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit52,3552,3563,97
3.2 Presejanost v Programu Zora74,6074,6080,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode818188
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost24,5324,5312,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9900,9901,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,9900,9901,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9104,9104,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,0823,0824,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,8210,8212,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,1903,1901,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4902,4902,26
4.10 Novi primeri raka695,25695,25491,93
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,0307,0306,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj161615,91
4.13 Pomoč na domu01,1001,1002,71
4.14 Klopni meningoencefalitis17,4317,4303,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost1.056,171.056,17871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)99,3199,3180,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)222,22222,22137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)28,2528,2505,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)45,3645,3627,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)41,2241,2232,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora39,1339,1310,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-7,5-2,7-3,70,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,85,04,64,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,217,317,717,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti51,454,955,357,9
%
1.6 Delovne migracije56,793,786,1100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,149,849,950,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,424,925,523,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,71,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,09,97,58,7
%
2.7 Sosedska povezanost 74,275,075,764,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit52,362,260,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,678,076,871,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode81//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost24,521,119,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,01,51,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,01,52,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,94,94,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,123,123,623,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,811,411,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,23,03,22
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,62,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka695,3545,7543,1555,3
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,06,36,16,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,016,915,615,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,10,80,71,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis17,425,928,010,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1056,2979,31044,7958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)99,399,5100,786,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)222,2183,5174,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)28,322,815,914,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)45,421,019,620,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)41,256,149,740,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora39,122,027,420,9
sss/100.000
Črna na Koroškem
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina leži v Zgornji Mežiški dolini. Pri njenem razvoju sta imela pomembni vlogi fužinarstvo in železarstvo. Dolgo tradicijo imajo v občini tudi zimski športi. Črna na Koroškem pa je seveda prepoznavna tudi po legendi o Kralju Matjažu.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 24,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,3 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,6 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690