logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dobje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šentjur pri Celju

Občina zavzema svet med Bohorjem in Konjiško goro v vzhodnem delu Posavskega hribovja. Pokrajinsko podobo območja zaznamujejo predvsem dolina Dobjanskega potoka, ribniki Prosečno in Veliko Brdo.

Dobje
Vir: OŠ Dobje (http://www2.arnes.si, 23. 6. 2010), avtor Gorazd Šmid
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 50,7 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,0 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9600,961
1.2 Prirast prebivalstva-12,24-12,2404,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,7803,7805,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)28,8828,8818,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,2760,2759,07
1.6 Delovne migracije34,1834,1874,53
2.1 Telesni fitnes otrok53,5653,5650,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,7029,7028,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,2902,2902,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,7913,7910,07
2.7 Sosedska povezanost 77,4777,4772,55
2.8 Umivanje zob.........
3.1 Odzivnost v Program Svit50,7050,7063,97
3.2 Presejanost v Programu Zora66,9966,9980,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode0088
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost21,0521,0512,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9100,9101,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)04,5304,5301,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,4906,4904,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,8327,8324,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,3113,3112,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,1801,1801,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)06,4006,4002,26
4.10 Novi primeri raka04,4404,4404,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)01,7801,7806,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,6117,6115,91
4.13 Pomoč na domu01,1701,1702,71
4.14 Klopni meningoencefalitis-999.998-999.99803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost1.111,441.111,44871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)18,7118,7180,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)42,6142,61137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99827,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)-999.998-999.99832,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora-999.998-999.99810,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-12,2-1,31,40,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,84,14,54,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)28,918,818,617,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,358,858,357,9
%
1.6 Delovne migracije34,258,197,2100
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,648,949,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,725,625,223,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,31,71,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,88,48,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost 77,566,164,564,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit50,760,358,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,071,774,671,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode0//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost21,016,415,914,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,60,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)4,52,31,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,56,15,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,825,324,923,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,311,812,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,21,62,42
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)6,43,33,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka4,44,75,05,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)1,82,73,36,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,616,216,215,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,21,72,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis.5,110,910,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1111,41100,11038,5958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)18,7100,892,886,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)42,6183,3170,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).13,517,014,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).31,523,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).34,935,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora.18,627,320,9
sss/100.000
Dobje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šentjur pri Celju

Občina zavzema svet med Bohorjem in Konjiško goro v vzhodnem delu Posavskega hribovja. Pokrajinsko podobo območja zaznamujejo predvsem dolina Dobjanskega potoka, ribniki Prosečno in Veliko Brdo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 50,7 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,0 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690