logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Mirna
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina Mirna leži v jugozahodnem delu Mirnske doline, v Mirnsko-Mokronoški kotlini in Vejarski kotanji ter na vzpetem svetu Mirnskega gričevja in Debenškega hribovja. Med znamenitosti občine sodita grad Mirna iz 12. stoletja in gotska župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika.

Mirna
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 20. 5. 2014), avtor Mitja Čuček
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,4 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,8 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1601,161
1.2 Prirast prebivalstva-03,18-03,1804,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,8103,8105,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,0417,0418,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,8563,8559,07
1.6 Delovne migracije73,9773,9774,53
2.1 Telesni fitnes otrok49,5649,5650,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok34,2334,2328,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8501,8502,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,4915,4910,07
2.7 Sosedska povezanost 74,1674,1672,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit67,3767,3763,97
3.2 Presejanost v Programu Zora69,8469,8480,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode808088
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,8016,8012,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3101,3101,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,8705,8704,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,4926,4924,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,7613,7612,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2701,2701,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3402,3402,26
4.10 Novi primeri raka06,2806,2804,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,3106,3106,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,3917,3915,91
4.13 Pomoč na domu02,2202,2202,71
4.14 Klopni meningoencefalitis-999.998-999.99803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost934,61934,61871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)97,8297,8280,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)209209137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)10,0310,0305,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)21,6621,6627,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)34,2134,2132,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,2515,2510,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-3,29,11,40,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,84,54,84,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,020,019,517,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,862,159,757,9
%
1.6 Delovne migracije74,073,689,2100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,649,449,950,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok34,228,827,023,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,71,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,512,910,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost 74,275,066,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,463,263,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,873,170,971,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode80//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,814,515,714,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,40,51,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,32,52,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,95,55,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,525,425,823,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,812,412,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,71,92
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,22,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka6,35,95,75,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,37,37,06,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,414,316,115,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,22,01,81,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis.08,810,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost934,61058,11026,0958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)97,897,690,486,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)209,0182,4177,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)10,018,815,714,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)21,715,118,020,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)34,231,345,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,327,219,420,9
sss/100.000
Mirna
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina Mirna leži v jugozahodnem delu Mirnske doline, v Mirnsko-Mokronoški kotlini in Vejarski kotanji ter na vzpetem svetu Mirnskega gričevja in Debenškega hribovja. Med znamenitosti občine sodita grad Mirna iz 12. stoletja in gotska župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,4 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,8 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690