logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dolenjske Toplice
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Dolenjske Toplice ležijo sredi topliške kotline – tam, kjer se slikovita dolina Krke razširi. Razvoj Dolenjskih Toplic so zaznamovali predvsem vrelci termalne vode, ki so kraju Dolenjske Toplice in okolici dali poseben pečat.

Zdravilišče Dolenjske toplice
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 28. 6. 2010), avtor D. Mladenovič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,6 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9200,921
1.2 Prirast prebivalstva05,3205,3204,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,7304,7305,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,6717,6718,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,9761,9759,07
1.6 Delovne migracije44,8244,8274,53
2.1 Telesni fitnes otrok52,6752,6750,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,5821,5828,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7401,7402,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8810,07
2.7 Sosedska povezanost 67,7467,7472,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,1564,1563,97
3.2 Presejanost v Programu Zora70,6070,6080,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode959588
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,9713,9712,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9501,9501,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5205,5204,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,5028,5024,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,6411,6412,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2802,2801,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2802,2802,26
4.10 Novi primeri raka07,4107,4104,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,7008,7006,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,3015,3015,91
4.13 Pomoč na domu00,8500,8502,71
4.14 Klopni meningoencefalitis06,3006,3003,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost758,85758,85871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)41,2941,2980,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)178,29178,29137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)15,4215,4205,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99827,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)70,2870,2832,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,3523,3510,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,34,51,40,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,74,44,84,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,718,719,517,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,062,159,757,9
%
1.6 Delovne migracije44,8105,489,2100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,750,749,950,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,624,427,023,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,41,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,09,010,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost 67,763,966,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,262,663,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,669,570,971,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode95//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,015,315,714,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,40,51,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,02,22,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,55,05,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,526,625,823,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,612,212,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,32,01,92
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,42,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka7,46,05,75,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,76,77,06,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,315,916,115,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,91,81,81,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,31,68,810,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost758,8947,71026,0958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)41,381,590,486,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)178,3171,0177,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)15,414,915,714,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).19,918,020,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)70,346,245,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,420,519,420,9
sss/100.000
Dolenjske Toplice
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Dolenjske Toplice ležijo sredi topliške kotline – tam, kjer se slikovita dolina Krke razširi. Razvoj Dolenjskih Toplic so zaznamovali predvsem vrelci termalne vode, ki so kraju Dolenjske Toplice in okolici dali poseben pečat.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,6 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690