logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Horjul
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina leži zahodno od Ljubljane med dinarskim in alpskim svetom. Da je tu dinarski svet, pričajo kraške jame in vrtače. S Korena nad Horjulom pa se nam odpre prelep pogled na Alpe in predalpski svet.

Lesno Brdo
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,0 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,3001,301
1.2 Prirast prebivalstva07,4807,4804,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)07,5107,5105,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,4012,4018,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,2167,2159,07
1.6 Delovne migracije79,6779,6774,53
2.1 Telesni fitnes otrok52,1952,1950,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,5923,5928,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6901,6902,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,8212,8210,07
2.7 Sosedska povezanost 65,2365,2372,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,1765,1763,97
3.2 Presejanost v Programu Zora74,0474,0480,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode929288
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,8612,8612,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,5801,5801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,5001,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4804,4804,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,9621,9624,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi08,4908,4912,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,3200,3201,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,6601,6602,26
4.10 Novi primeri raka04,8404,8404,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,2307,2306,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj10,5110,5115,91
4.13 Pomoč na domu00,3400,3402,71
4.14 Klopni meningoencefalitis16,0916,0903,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.274,211.274,21871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)100,97100,9780,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)144,41144,41137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)08,3508,3505,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)16,9016,9027,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,6126,6132,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,5116,5110,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,55,14,70,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7,55,04,74,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,413,213,917,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,258,659,957,9
%
1.6 Delovne migracije79,7157,9127,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,250,750,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,619,720,723,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,71,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,87,37,68,7
%
2.7 Sosedska povezanost 65,256,159,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,261,061,959,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,071,372,071,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode92//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,912,313,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,61,31,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,51,91,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,54,64,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,021,121,823,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi8,511,111,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,31,41,42
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,72,02,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka4,86,16,05,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,26,66,76,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj10,514,414,115,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,31,71,51,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis16,17,810,210,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1274,2793,4836,3958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)101,063,168,786,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)144,4153,3153,0166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)8,411,913,314,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)16,917,517,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,642,139,840,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,515,216,920,9
sss/100.000
Horjul
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina leži zahodno od Ljubljane med dinarskim in alpskim svetom. Da je tu dinarski svet, pričajo kraške jame in vrtače. S Korena nad Horjulom pa se nam odpre prelep pogled na Alpe in predalpski svet.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,0 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690