logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Hrastnik
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Hrastnik

Občina obsega del Zasavja na obeh bregovih Save. Skoraj 60 % njenega območja pokrivajo gozdovi; nekoč je bilo bogato s hrastovimi gozdovi – od tod tudi ime. Nekoč je bilo gonilna sila kraja rudarstvo.

Hrastnik
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor Roman Maurer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 30 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,1 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,7 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,0401,041
1.2 Prirast prebivalstva-13,26-13,2604,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,7205,7205,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,5624,5618,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti53,4753,4759,07
1.6 Delovne migracije68,2768,2774,53
2.1 Telesni fitnes otrok48,3248,3250,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,3632,3628,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8101,8102,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 3310,07
2.7 Sosedska povezanost 77,7477,7472,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,0560,0563,97
3.2 Presejanost v Programu Zora81,7481,7480,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode868688
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,1419,1412,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6500,6501,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1502,1501,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni07,0207,0204,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,0227,0224,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,7313,7312,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8501,8501,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1203,1202,26
4.10 Novi primeri raka06,0906,0904,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,6106,6106,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj20,2620,2615,91
4.13 Pomoč na domu02,7102,7102,71
4.14 Klopni meningoencefalitis02,7502,7503,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.095,821.095,82871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,8880,8880,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)227,09227,09137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)18,3518,3505,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)20,8920,8927,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)67,0767,0732,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora29,9229,9210,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-13,3-13,3-5,40,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,75,75,14,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,624,620,817,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti53,553,556,557,9
%
1.6 Delovne migracije68,368,362,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,348,348,650,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,432,428,823,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,82,01,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 3,03,06,78,7
%
2.7 Sosedska povezanost 77,782,779,664,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,060,157,659,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora81,781,773,071,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode86//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,119,117,614,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,70,51,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,12,71,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni7,07,06,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,027,026,223,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,713,712,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,82,22
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,13,12,62,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka6,16,16,15,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,66,67,76,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj20,320,317,415,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,72,71,91,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,82,85,210,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1095,81095,81073,8958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,980,997,486,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)227,1227,1214,7166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)18,418,315,514,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)20,920,920,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)67,167,157,440,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora29,929,927,720,9
sss/100.000
Hrastnik
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Hrastnik

Občina obsega del Zasavja na obeh bregovih Save. Skoraj 60 % njenega območja pokrivajo gozdovi; nekoč je bilo bogato s hrastovimi gozdovi – od tod tudi ime. Nekoč je bilo gonilna sila kraja rudarstvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 30 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,1 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,7 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690