logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Idrija
Statistična regija Goriška
Upravna enota Idrija

Občina leži v kotlini sredi idrijskega hribovja, kjer se ob znameniti tektonski prelomnici stikata predalpski in kraški svet. Idrija, naše najstarejše rudarsko mesto – danes tudi središče občine – je rasla vzporedno z razvojem rudnika živega srebra.

Idrija (rudniški grad)
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,3 %, v Sloveniji pa 71,5 %.



PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1901,191
1.2 Prirast prebivalstva00,0800,0804,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,0106,0105,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,4821,4818,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,1564,1559,07
1.6 Delovne migracije119,43119,4374,53
2.1 Telesni fitnes otrok50,8350,8350,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,4021,4028,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,1802,1802,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,1407,1410,07
2.7 Sosedska povezanost 40,8740,8772,55
3.1 Odzivnost v Program Svit69,0869,0863,97
3.2 Presejanost v Programu Zora77,2877,2880,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode777788
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,6116,6112,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,2502,2501,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,7502,7501,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6104,6104,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,3022,3024,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,5610,5612,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,1901,1901,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,0402,0402,26
4.10 Novi primeri raka05,4605,4604,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,8307,8306,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,1416,1415,91
4.13 Pomoč na domu02,3502,3502,71
4.14 Klopni meningoencefalitis13,1513,1503,87
5.1 Splošna umrljivost1.077,241.077,24871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)90,5490,5480,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167,02167,02137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)08,5908,5905,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)28,9028,9027,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,8553,8532,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,1318,1310,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0,1-2,3-1,00,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,05,75,94,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,523,018,517,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,264,658,757,9
%
1.6 Delovne migracije119,4105,695,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,850,250,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,419,822,323,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,22,22,21,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,19,49,48,7
%
2.7 Sosedska povezanost 40,938,961,264,9
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,169,163,559,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,378,479,771,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode77//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,616,813,214,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,32,22,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,82,71,71,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,64,34,45,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,322,523,123,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,610,311,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,21,21,72
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,01,92,62,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka5,55,65,35,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,87,37,46,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,116,215,215,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,32,12,71,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis13,115,47,110,5
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1077,21018,2935,6958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)90,583,579,586,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167,0185,4166,8166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)8,611,513,614,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)28,929,223,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,857,238,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,121,016,620,9
sss/100.000
Idrija
Statistična regija Goriška
Upravna enota Idrija

Občina leži v kotlini sredi idrijskega hribovja, kjer se ob znameniti tektonski prelomnici stikata predalpski in kraški svet. Idrija, naše najstarejše rudarsko mesto – danes tudi središče občine – je rasla vzporedno z razvojem rudnika živega srebra.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,3 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.





O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690