logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ig
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina se razprostira delno po Ljubljanskem barju, delno po hribovju južno od barja in doseže najvišji točki na Krimu (1107 m) in Mokercu (1059 m). Njeno središče je vas Ig; sredi vasi sta močna stalna kraška izvira Ižice, imenovana Studenec.

Votli kamen v Iškem vintgarju
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,1 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,7 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1101,111
1.2 Prirast prebivalstva04,0704,0704,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,4003,4005,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,4415,4418,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,5961,5959,07
1.6 Delovne migracije51,7351,7374,53
2.1 Telesni fitnes otrok51,1151,1150,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,2825,2828,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5701,5702,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 23,7423,7410,07
2.7 Sosedska povezanost 62,5362,5372,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit67,1467,1463,97
3.2 Presejanost v Programu Zora71,7071,7080,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode919188
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost10,5510,5512,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5001,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5401,5401,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5805,5804,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,9923,9924,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7711,7712,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,9900,9901,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)2202,26
4.10 Novi primeri raka06,2406,2404,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,4904,4906,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,6812,6815,91
4.13 Pomoč na domu02,7702,7702,71
4.14 Klopni meningoencefalitis12,1612,1603,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost740,27740,27871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)40,4740,4780,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)138,03138,03137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)17,3917,3905,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)06,6206,6227,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,4737,4732,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,9616,9610,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,15,14,70,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,45,04,74,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,413,213,917,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,658,659,957,9
%
1.6 Delovne migracije51,7157,9127,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,150,750,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,319,720,723,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,71,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 23,77,37,68,7
%
2.7 Sosedska povezanost 62,556,159,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,161,061,959,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,771,372,071,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode91//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost10,612,313,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,51,31,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,51,91,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,64,64,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,021,121,823,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,811,111,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,01,41,42
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,02,02,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka6,26,16,05,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,56,66,76,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,714,414,115,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,81,71,51,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis12,27,810,210,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost740,3793,4836,3958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)40,563,168,786,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)138,0153,3153,0166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)17,411,913,314,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)6,617,517,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,542,139,840,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,015,216,920,9
sss/100.000
Ig
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina se razprostira delno po Ljubljanskem barju, delno po hribovju južno od barja in doseže najvišji točki na Krimu (1107 m) in Mokercu (1059 m). Njeno središče je vas Ig; sredi vasi sta močna stalna kraška izvira Ižice, imenovana Studenec.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,1 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,7 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690