logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Izola
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Izola

Občina leži v jugozahodnem delu Slovenije. Ima obliko trikotnika in se z eno stranico naslanja na morje. Turizem, ribištvo, predelava vina in olja so glavne dejavnosti te občine.

Panorama Izole
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,6 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,7 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1701,171
1.2 Prirast prebivalstva05,9205,9204,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5705,5705,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,2618,2618,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,5557,5559,07
1.6 Delovne migracije83,3483,3474,53
2.1 Telesni fitnes otrok49,4549,4550,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,9521,9528,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4501,4502,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,2411,2410,07
2.7 Sosedska povezanost 39,7739,7772,55
2.8 Umivanje zob.........
3.1 Odzivnost v Program Svit55,5655,5663,97
3.2 Presejanost v Programu Zora69,6869,6880,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010088
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,3914,3912,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3301,3301,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7401,7401,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,5604,5604,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,7420,7424,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,1010,1012,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2102,2101,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3102,3102,26
4.10 Novi primeri raka06,0206,0204,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,6305,6306,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,9214,9215,91
4.13 Pomoč na domu02,1902,1902,71
4.14 Klopni meningoencefalitis-999.998-999.99803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost981,37981,37871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)82,3082,3080,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)197,34197,34137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)14,3414,3405,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)22,7822,7827,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)57,3757,3732,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,1412,1410,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,95,92,60,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,65,65,24,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,318,317,017,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,557,558,257,9
%
1.6 Delovne migracije83,383,3100,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,549,549,850,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,022,023,923,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,51,41,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,211,29,58,7
%
2.7 Sosedska povezanost 39,841,257,464,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,655,655,559,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,769,766,971,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,414,414,314,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,31,31,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,71,71,41,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,64,64,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,720,721,223,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,110,110,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,22,22,02
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,32,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka6,06,05,35,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,65,66,96,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,914,914,815,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,22,21,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis.01,210,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost981,4981,4874,4958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)82,382,377,386,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)197,3197,3159,0166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)14,314,314,914,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)22,822,821,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)57,457,442,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,112,111,720,9
sss/100.000
Izola
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Izola

Občina leži v jugozahodnem delu Slovenije. Ima obliko trikotnika in se z eno stranico naslanja na morje. Turizem, ribištvo, predelava vina in olja so glavne dejavnosti te občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,6 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,7 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690