logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kobilje
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Kobilje se razprostira vzdolž Kobiljanskega potoka v objemu mogočnih gozdov in skrbno obdelanih vinogradov. Na prekmurski ravnici, katere del je občina, stojijo številne stare panonske hiše.

Kobilje
Vir: Občina Kobilje (http://www.kobilje.si, 23. 6. 2010), arhiv Občine Kobilje
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 6,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 50,0 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,7 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,6600,661
1.2 Prirast prebivalstva-29,06-29,0604,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9604,9605,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,9920,9918,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,9050,9059,07
1.6 Delovne migracije24,8624,8674,53
2.1 Telesni fitnes otrok45,4945,4950,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,5032,5028,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,4500,4502,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji -999.998-999.99810,07
2.7 Sosedska povezanost 79,5879,5872,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit505063,97
3.2 Presejanost v Programu Zora66,6766,6780,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010088
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,6715,6712,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,6303,6301,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7205,7204,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,0830,0824,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,3413,3412,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)06,6206,6201,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,6902,6902,26
4.10 Novi primeri raka657,74657,74491,93
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,7105,7106,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,0716,0715,91
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.99802,71
4.14 Klopni meningoencefalitis53,6753,6703,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost839,99839,99871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)120,83120,8380,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)174,55174,55137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99827,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)-999.998-999.99832,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora-999.998-999.99810,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,7//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-29,1-4,3-5,10,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,04,95,04,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,023,623,817,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,950,849,957,9
%
1.6 Delovne migracije24,972,589,4100
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,547,448,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,527,329,223,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,41,51,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji .13,410,58,7
%
2.7 Sosedska povezanost 79,671,272,664,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit50,052,455,459,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,769,068,271,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,717,315,414,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).2,92,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,62,42,21,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,76,15,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,130,127,323,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,314,713,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)6,63,33,22
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,74,34,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka657,7592,5569,1555,3
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,76,25,76,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,117,216,615,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu.1,01,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis53,77,96,910,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost840,01180,41126,4958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)120,8131,3121,686,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)174,6196,5183,2166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).22,215,314,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).18,519,120,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).41,544,040,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora.19,121,020,9
sss/100.000
Kobilje
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Kobilje se razprostira vzdolž Kobiljanskega potoka v objemu mogočnih gozdov in skrbno obdelanih vinogradov. Na prekmurski ravnici, katere del je občina, stojijo številne stare panonske hiše.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 6,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 50,0 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,7 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690