logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kostanjevica na Krki
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Krško

Občina je ena mlajših in manjših. Leži na delu Krškega polja, kjer reka Krka vijuga in ustvarja posebne okljuke. V enem najostrejših okljukov leži naselje Kostanjevica na Krki, središče občine.

Kostanjevica na Krki, samostan
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 24. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,1 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 62,5 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9200,921
1.2 Prirast prebivalstva-14,75-14,7504,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,7104,7105,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,5719,5718,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,2961,2959,07
1.6 Delovne migracije89,0189,0174,53
2.1 Telesni fitnes otrok51,7351,7350,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,5929,5928,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3701,3702,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 32,1432,1410,07
2.7 Sosedska povezanost 83,9283,9272,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit56,1056,1063,97
3.2 Presejanost v Programu Zora62,4862,4880,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode999988
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,7117,7112,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,5502,5501,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1802,1801,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8504,8504,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,5430,5424,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,0312,0312,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2502,2501,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,9503,9502,26
4.10 Novi primeri raka06,7206,7204,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,7104,7106,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,8117,8115,91
4.13 Pomoč na domu01,5901,5902,71
4.14 Klopni meningoencefalitis-999.998-999.99803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost849,75849,75871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)64,2964,2980,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)222,55222,55137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)11,1511,1505,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99827,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)73,0673,0632,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,1627,1610,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-14,80,51,10,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,74,85,14,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,620,518,817,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,358,257,857,9
%
1.6 Delovne migracije89,086,176,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,750,651,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,628,728,423,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,11,41,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 32,111,412,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost 83,983,577,864,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit56,156,559,059,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora62,567,867,971,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode99//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,714,415,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,50,80,91,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,42,31,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,85,86,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,527,226,323,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,012,112,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,32,72,52
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,03,63,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka6,75,95,35,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,78,37,26,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,817,116,115,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,63,12,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis.2,32,610,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost849,81012,11101,4958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)64,388,9105,086,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)222,6153,2170,0166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)11,117,317,614,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).33,026,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)73,130,832,540,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,226,625,220,9
sss/100.000
Kostanjevica na Krki
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Krško

Občina je ena mlajših in manjših. Leži na delu Krškega polja, kjer reka Krka vijuga in ustvarja posebne okljuke. V enem najostrejših okljukov leži naselje Kostanjevica na Krki, središče občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,1 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 62,5 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690