logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Križevci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Občina leži v panonskem delu Slovenije, tam, kjer ugoden relief, podnebje in prst ustvarjajo dobre pogoje za kmetovanje. Dolgoletno tradicijo imata v občini konjereja in kasaštvo (začetki kasaštva že od konca 19. stoletja).

Gajševsko jezero
Vir: Občina Križevci (http://www.obcina-krizevci.si/sl/, 30. 6. 2010), arhiv Občine Križevci
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,4 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9800,981
1.2 Prirast prebivalstva-20,50-20,5004,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4705,4705,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,1026,1018,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti51,5551,5559,07
1.6 Delovne migracije69,5369,5374,53
2.1 Telesni fitnes otrok47,9047,9050,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,0229,0228,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9601,9602,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,7710,7710,07
2.7 Sosedska povezanost 79,5579,5572,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit61,4461,4463,97
3.2 Presejanost v Programu Zora71,9971,9980,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010088
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,1615,1612,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)03,0303,0301,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3701,3701,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,0104,0104,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,2922,2924,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,4211,4212,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,7001,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,5503,5502,26
4.10 Novi primeri raka05,2805,2804,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,8603,8606,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,1213,1215,91
4.13 Pomoč na domu01,3201,3202,71
4.14 Klopni meningoencefalitis05,9205,9203,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.123,481.123,48871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)151,34151,3480,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)223,88223,88137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)20,5820,5805,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)12,3512,3527,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,2453,2432,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora35,1735,1710,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-20,5-6,2-5,10,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,55,45,04,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,122,323,817,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti51,553,949,957,9
%
1.6 Delovne migracije69,584,289,4100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,948,748,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,030,329,223,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,61,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,89,910,58,7
%
2.7 Sosedska povezanost 79,674,972,664,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,457,455,459,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,071,168,271,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,217,615,414,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,02,72,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,82,21,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,04,35,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,324,227,323,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,411,813,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,73,03,22
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,54,04,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka5,35,45,75,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,95,25,76,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,114,616,615,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,30,81,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,98,06,910,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1123,51030,11126,4958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)151,3125,6121,686,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)223,9144,6183,2166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)20,611,715,314,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)12,48,819,120,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,226,244,040,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora35,233,921,020,9
sss/100.000
Križevci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Občina leži v panonskem delu Slovenije, tam, kjer ugoden relief, podnebje in prst ustvarjajo dobre pogoje za kmetovanje. Dolgoletno tradicijo imata v občini konjereja in kasaštvo (začetki kasaštva že od konca 19. stoletja).
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,4 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690