logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Litija
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Litija

Občina leži v središču Slovenije, v zahodnem delu Posavskega hribovja, ki z obeh strani obdaja reko Savo. Hriboviti predeli občine so redko naseljeni, večja naselja so nastala v dolini reke Save; tam potekajo večje prometnice in železnica.

Konjšica
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Roman Maurer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,9 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,3 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1501,151
1.2 Prirast prebivalstva01,9901,9904,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,8003,8005,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,9619,9618,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,9360,9359,07
1.6 Delovne migracije53,1653,1674,53
2.1 Telesni fitnes otrok48,1748,1750,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,4025,4028,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9701,9702,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,6509,6510,07
2.7 Sosedska povezanost 67,5967,5972,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,9162,9163,97
3.2 Presejanost v Programu Zora75,2675,2680,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode757588
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,5217,5212,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,8601,8601,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2302,2301,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9905,9904,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,9824,9824,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,1812,1812,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5501,5501,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7802,7802,26
4.10 Novi primeri raka634,45634,45491,93
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,8607,8606,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,5115,5115,91
4.13 Pomoč na domu01,5801,5802,71
4.14 Klopni meningoencefalitis06,6806,6803,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost826,07826,07871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,5389,5380,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)150,12150,12137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)28,2928,2905,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)14,7514,7527,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)35,3235,3232,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,7712,7710,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,02,3-5,40,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,84,25,14,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,020,220,817,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,960,456,557,9
%
1.6 Delovne migracije53,252,662,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,248,248,650,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,425,528,823,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,82,01,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,610,06,78,7
%
2.7 Sosedska povezanost 67,668,679,664,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,964,457,659,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,375,573,071,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode75//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,517,117,614,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,91,70,51,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,22,71,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,05,86,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,024,226,223,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,211,512,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,62,22
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,82,62,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka634,5611,9608,3555,3
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,98,27,76,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,514,617,415,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,61,31,91,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,76,45,210,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost826,1995,41073,8958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,590,697,486,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)150,1167,3214,7166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)28,326,215,514,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)14,820,520,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)35,338,757,440,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,815,027,720,9
sss/100.000
Litija
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Litija

Občina leži v središču Slovenije, v zahodnem delu Posavskega hribovja, ki z obeh strani obdaja reko Savo. Hriboviti predeli občine so redko naseljeni, večja naselja so nastala v dolini reke Save; tam potekajo večje prometnice in železnica.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,9 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,3 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690