logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ljubno
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina leži v Zgornje Savinjski dolini. Zaradi svoje izredne lege je občina Ljubno izhodišče za številne lepe in zanimive planinske poti, obiskovalcem pa nudi tudi prijetne izlete po okolici.

Ljubno ob Savinji, Rosulje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC JakobZ
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,1 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,6 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva01,1501,1504,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8004,8005,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,2623,2618,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,0359,0359,07
1.6 Delovne migracije99,3799,3774,53
2.1 Telesni fitnes otrok50,5050,5050,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,9226,9228,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4801,4802,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,7915,7910,07
2.7 Sosedska povezanost 74,4274,4272,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit55,0855,0863,97
3.2 Presejanost v Programu Zora74,6374,6380,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode777788
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,7217,7212,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2201,2201,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9301,9301,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,1704,1704,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,4925,4924,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,7313,7312,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,7502,7501,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)3302,26
4.10 Novi primeri raka336,43336,43491,93
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,7903,7906,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj20,2920,2915,91
4.13 Pomoč na domu01,4901,4902,71
4.14 Klopni meningoencefalitis17,3117,3103,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost979,26979,26871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)102,94102,9480,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)133,59133,59137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)09,0909,0905,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)51,6751,6727,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)25,7225,7232,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,6428,6410,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva1,1-2,11,40,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,85,34,54,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,321,518,617,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,059,858,357,9
%
1.6 Delovne migracije99,486,197,2100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,550,049,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,926,125,223,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,31,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,817,08,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost 74,475,264,564,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,161,058,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,674,474,671,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode77//89
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,714,315,914,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,20,50,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,92,11,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,24,45,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,524,324,923,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,711,812,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,82,22,42
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,03,13,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka336,4392,5502,0555,3
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,83,53,36,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj20,317,416,215,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,50,92,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis17,328,110,910,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost979,31110,41038,5958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)102,9109,292,886,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)133,6155,3170,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)9,18,717,014,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)51,722,023,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)25,732,235,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,624,327,320,9
sss/100.000
Ljubno
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina leži v Zgornje Savinjski dolini. Zaradi svoje izredne lege je občina Ljubno izhodišče za številne lepe in zanimive planinske poti, obiskovalcem pa nudi tudi prijetne izlete po okolici.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,1 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,6 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690