logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Logatec
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Logatec

Na stičišču alpskega in dinarskega sveta se v osrčju Notranjske razteza občina Logatec, poimenovana po naselju, nastalem na tleh starorimske poštne postaje. Lesna, kartonažna in druge industrije ter storitve so gonilna sila razvoja.

Napoleonov drevored pred Logatcem
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Szeder László
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,8 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,4 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2301,231
1.2 Prirast prebivalstva-00,58-00,5804,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,5304,5305,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,8016,8018,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,6863,6859,07
1.6 Delovne migracije68,5568,5574,53
2.1 Telesni fitnes otrok49,7649,7650,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,5018,5028,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6701,6702,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,5207,5210,07
2.7 Sosedska povezanost 74,9274,9272,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,8064,8063,97
3.2 Presejanost v Programu Zora78,3678,3680,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode171788
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,6412,6412,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,5301,5301,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6302,6301,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5504,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,1122,1124,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi09,5309,5312,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,0401,0401,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,7201,7202,26
4.10 Novi primeri raka06,3706,3704,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,0207,0206,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,8913,8915,91
4.13 Pomoč na domu00,5300,5302,71
4.14 Klopni meningoencefalitis33,7733,7703,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.062,311.062,31871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)60,9660,9680,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)207,41207,41137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)20,3020,3005,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)18,6318,6327,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)56,2256,2232,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,5719,5710,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,6-0,64,70,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,54,54,74,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,816,813,917,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,763,759,957,9
%
1.6 Delovne migracije68,668,5127,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,849,850,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,518,520,723,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,71,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,57,17,68,7
%
2.7 Sosedska povezanost 74,971,559,964,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,864,861,959,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora78,478,472,071,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode17//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,612,613,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,51,51,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,62,61,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,05,04,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,122,121,823,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi9,59,511,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,01,01,42
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,71,72,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka6,46,46,05,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,07,06,76,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,913,914,115,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,50,51,51,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis33,833,810,210,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1062,31062,3836,3958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)61,061,068,786,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)207,4207,4153,0166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)20,320,313,314,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)18,618,617,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)56,256,239,840,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,619,616,920,9
sss/100.000
Logatec
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Logatec

Na stičišču alpskega in dinarskega sveta se v osrčju Notranjske razteza občina Logatec, poimenovana po naselju, nastalem na tleh starorimske poštne postaje. Lesna, kartonažna in druge industrije ter storitve so gonilna sila razvoja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,8 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,4 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690