logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Luče
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

V predalpskem hribovju, pod pobočjem Raduhe, v Zgornje Savinjski dolini, leži manjša slovenska občina Luče. Sonaravno kmetijstvo, samotne kmetije po strmih pobočjih, kmečki turizem kažejo na način življenja tukajšnjih prebivalcev.

Raduha
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC JakobZ
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 40 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,6 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,7 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,7900,791
1.2 Prirast prebivalstva09,3509,3504,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,0105,0105,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,5427,5418,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,7954,7959,07
1.6 Delovne migracije61,8561,8574,53
2.1 Telesni fitnes otrok52,1952,1950,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,7126,7128,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6101,6102,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,0909,0910,07
2.7 Sosedska povezanost 74,3774,3772,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,5663,5663,97
3.2 Presejanost v Programu Zora79,6579,6580,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode303088
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost09,9209,9212,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7200,7201,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2201,2201,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,6103,6104,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,9721,9724,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,6511,6512,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,9802,9801,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8101,8102,26
4.10 Novi primeri raka02,3402,3404,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)01,4701,4706,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,2217,2215,91
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.99802,71
4.14 Klopni meningoencefalitis24,1224,1203,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost888,71888,71871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)72,0472,0480,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,68159,68137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99827,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)57,4457,4432,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora39,7139,7110,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva9,4-2,11,40,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,05,34,54,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,521,518,617,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,859,858,357,9
%
1.6 Delovne migracije61,886,197,2100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,250,049,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,726,125,223,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,31,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,117,08,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost 74,475,264,564,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,661,058,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora79,774,474,671,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode30//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost9,914,315,914,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,50,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,22,11,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,64,45,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,024,324,923,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,611,812,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,02,22,42
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,83,13,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka2,33,95,05,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)1,53,53,36,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,217,416,215,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu.0,92,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis24,128,110,910,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost888,71110,41038,5958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)72,0109,292,886,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,7155,3170,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).8,717,014,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).22,023,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)57,432,235,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora39,724,327,320,9
sss/100.000
Luče
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

V predalpskem hribovju, pod pobočjem Raduhe, v Zgornje Savinjski dolini, leži manjša slovenska občina Luče. Sonaravno kmetijstvo, samotne kmetije po strmih pobočjih, kmečki turizem kažejo na način življenja tukajšnjih prebivalcev.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 40 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,6 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,7 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690