logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Mežica
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Razpoznavni znak koroške občine Mežica je zaradi večstoletne tradicije še vedno rudarstvo, vezano na nahajališča svinca in cinka med Peco in Uršljo goro. Mežiški rudnik je spremenjen v turistični rudnik in muzej.

Mežica
Vir: RRA Koroška ( http://www.koroska.si, 29. 6. 2010 ), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,9 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,5 %, v Sloveniji pa 71,5 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1601,161
1.2 Prirast prebivalstva-06,10-06,1004,58
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3205,3205,05
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,0517,0518,83
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,2354,2359,07
1.6 Delovne migracije114,35114,3574,53
2.1 Telesni fitnes otrok49,5849,5850,52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,2029,2028,86
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,2902,2902,36
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,3118,3110,07
2.7 Sosedska povezanost 73,3373,3372,55
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,9064,9063,97
3.2 Presejanost v Programu Zora75,5075,5080,68
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode878788
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,4818,4812,11
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,1702,1701,78
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,0702,0701,19
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1705,1704,89
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,6224,6224,61
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8411,8412,76
4.8 Srčna kap (35-74 let)4401,79
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3602,3602,26
4.10 Novi primeri raka05,9105,9104,92
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,4207,4206,98
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,8717,8715,91
4.13 Pomoč na domu00,9800,9802,71
4.14 Klopni meningoencefalitis14,1114,1103,87
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost916,34916,34871,56
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)55,4955,4980,15
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)196,34196,34137,87
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)15,4615,4605,68
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)22,9722,9727,08
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)67,1167,1132,40
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,4431,4410,42

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-6,1-2,7-3,70,6
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,35,04,64,9
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,017,317,717,0
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,254,955,357,9
%
1.6 Delovne migracije114,393,786,1100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,649,849,950,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,224,925,523,9
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,31,71,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,39,97,58,7
%
2.7 Sosedska povezanost 73,375,075,764,9
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,962,260,359,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,578,076,871,5
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode87//89
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,521,119,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,21,51,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,11,52,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,24,94,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,623,123,623,5
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,811,411,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)43,03,22
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,42,62,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka5,95,55,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,46,36,16,3
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,916,915,615,3
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,00,80,71,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis14,125,928,010,5
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost916,3979,31044,7958,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)55,599,5100,786,7
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)196,3183,5174,5166,3
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)15,522,815,914,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)23,021,019,620,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)67,156,149,740,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,422,027,420,9
sss/100.000
Mežica
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Razpoznavni znak koroške občine Mežica je zaradi večstoletne tradicije še vedno rudarstvo, vezano na nahajališča svinca in cinka med Peco in Uršljo goro. Mežiški rudnik je spremenjen v turistični rudnik in muzej.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,9 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,5 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690