logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ajdovščina
Statistična regija Goriška
Upravna enota Ajdovščina

Občina Ajdovščina je gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline, ki jo obdajajo Trnovska planota, Nanos in Hrušica. Na svojstven način jo zaznamujeta burja in posebno podnebje s pridihom Sredozemlja.

Izvir Hublja
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva02,5002,5002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,1005,1005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,7017,7017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,2061,2061,20
1.6 Delovne migracije76,8076,8076,80
2.1 Telesni fitnes otrok50,6050,6050,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,4028,4028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,3002,3002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,2011,2011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob61,2061,2061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit67,6067,6067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora79,9079,9079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode969696
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,2013,2013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,5001,5001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,5001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,6024,6024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,5012,5012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,6002,6002,60
4.10 Novi primeri raka500500500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,8407,8407,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,6715,6715,67
4.13 Pomoč na domu03,0403,0403,04
4.14 Klopni meningoencefalitis04,3004,3004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,6770,6770,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka68,7368,7368,73
4.17 Novi primeri raka dojke103,56103,56103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost891,97891,97891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)70,4570,4570,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)157,32157,32157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora11,9811,9811,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,52,4-2,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,15,365
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,717,317,616,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,261,060,759,5
%
1.6 Delovne migracije76,874,6100100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,650,550,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,427,422,824,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,32,12,21,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,210,79,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob61,255,266,064,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,668,468,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora79,979,579,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode96//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,213,113,614,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,51,62,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,51,722
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,94,84,45,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,624,423,123,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,512,311,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,91,72,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,62,62,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka500,0499,3535,4559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,87,87,76,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,715,515,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,03,02,81,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis4,34,37,010,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,770,181,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka68,766,259,664,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke103,698,1110,3117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost892,0932,1935,4943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)70,474,475,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)157,3161,4169,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,013,417,220,1
sss/100.000
Ajdovščina
Statistična regija Goriška
Upravna enota Ajdovščina

Občina Ajdovščina je gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline, ki jo obdajajo Trnovska planota, Nanos in Hrušica. Na svojstven način jo zaznamujeta burja in posebno podnebje s pridihom Sredozemlja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690