logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Bovec
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Bovško je gorata pokrajina v Julijskih Alpah, kateri svojstven pečat daje tudi reka Soča in katere velik del sodi v Triglavski narodni park. Upravno središče občine je mesto Bovec.

Korita Soče
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Igor Kosovel
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 37 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva-13,60-13,6002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,6006,6005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,2020,2017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,2059,2061,20
1.6 Delovne migracije93,9093,9076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,6449,6450,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,9021,9028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,5006,5011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob676761,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,6068,6067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora777779,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode939396
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,5012,5013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,5002,5001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,1001,1001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,8024,8024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,9010,9012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,1001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7002,60
4.10 Novi primeri raka586,90586,90500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,8405,8407,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,5815,5815,67
4.13 Pomoč na domu02,5102,5103,04
4.14 Klopni meningoencefalitis11,5011,5004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke84,1384,1370,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka42,8142,8168,73
4.17 Novi primeri raka dojke133,46133,46103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost768,24768,24891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,9280,9270,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)98,6698,66157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora36,6836,6811,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-13,6-7,0-2,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,66,865
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,219,717,616,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,259,260,759,5
%
1.6 Delovne migracije93,959,9100100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,651,950,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,919,522,824,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,62,32,21,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,510,89,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob67,054,866,064,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,668,868,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,081,179,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode93//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,512,313,614,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,52,02,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,1222
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,74,04,45,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,822,623,123,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,910,111,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,11,91,72,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,73,32,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka586,9515,1535,4559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,88,47,76,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,614,315,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,52,62,81,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis11,513,37,010,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke84,173,181,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka42,845,459,664,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke133,5120,2110,3117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost768,2994,8935,4943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,996,875,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)98,7150,4169,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora36,720,317,220,1
sss/100.000
Bovec
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Bovško je gorata pokrajina v Julijskih Alpah, kateri svojstven pečat daje tudi reka Soča in katere velik del sodi v Triglavski narodni park. Upravno središče občine je mesto Bovec.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 37 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690