logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Miklavž na Dravskem polju
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Občina Miklavž na Dravskem polju leži v celoti na Dravskem polju. Najpomembnejše gospodarske panoge v občini so promet in zveze, trgovina, popravilo motornih vozil, gostinstvo in gradbeništvo.

Rimski ostanki
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), avtor LM
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva06,3006,3002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4004,4005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)9917,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,8058,8061,20
1.6 Delovne migracije51,8051,8076,80
2.1 Telesni fitnes otrok48,2948,2950,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,3026,3028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8000,8002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,5012,5011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob69,8069,8061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,1066,1067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora67,7067,7079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode989896
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,4016,4013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1101,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,8001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,4024,4024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,3012,3012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,2001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2002,2002,60
4.10 Novi primeri raka636,90636,90500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,0909,0907,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,9515,9515,67
4.13 Pomoč na domu01,3501,3503,04
4.14 Klopni meningoencefalitis101004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke98,1798,1770,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka74,2874,2868,73
4.17 Novi primeri raka dojke177,80177,80103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost809,81809,81891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)49,1349,1370,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167,12167,12157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,2212,2211,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,3-4,4-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,45,655
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)9,011,314,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,854,055,659,5
%
1.6 Delovne migracije51,850,589,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,349,449,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,323,927,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,80,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,58,69,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob69,869,264,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,161,161,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,765,168,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode98//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,414,114,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,01,31,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,81,822
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,45,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,422,923,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,312,012,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,22,32,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,22,62,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka636,9545,9526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,16,15,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,916,316,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,41,41,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis10,03,55,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke98,276,276,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka74,368,260,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke177,8134,3116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost809,89461015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)49,189,897,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167,1170,2170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,216,522,620,1
sss/100.000
Miklavž na Dravskem polju
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Občina Miklavž na Dravskem polju leži v celoti na Dravskem polju. Najpomembnejše gospodarske panoge v občini so promet in zveze, trgovina, popravilo motornih vozil, gostinstvo in gradbeništvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690