logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Miren - Kostanjevica
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Obmejna občina z Italijo je del goriške regije. Del občine v Vipavski dolini s sadovnjaki, vrtovi in njivskimi površinami je poznan kot 'vrt Goriške'; drugi del pa sega v območje Krasa, kjer sta doma kraški pršut in teran.

Cerje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva02,3002,3002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2005,2005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,5014,5017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,4057,4061,20
1.6 Delovne migracije55,7055,7076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,6349,6350,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,3024,3028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2202,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,3011,3011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob67,4067,4061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit72,5072,5067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora81,8081,8079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode999996
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost141413,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3301,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,5001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,3004,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,8024,8024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,2012,2012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,2001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9002,60
4.10 Novi primeri raka564,90564,90500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,1010,1007,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,5014,5015,67
4.13 Pomoč na domu02,4502,4503,04
4.14 Klopni meningoencefalitis02,2202,2204,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke92,5292,5270,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka48,8648,8668,73
4.17 Novi primeri raka dojke128,23128,23103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost761,90761,90891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)39,3239,3270,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)161161157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,4215,4211,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,3-1,4-2,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,2665
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,515,817,616,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,459,760,759,5
%
1.6 Delovne migracije55,772,7100100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,650,050,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,322,922,824,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,02,12,21,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,399,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob67,473,266,064,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit72,566,668,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora81,880,379,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode99//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,013,613,614,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,02,22,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,51,722
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,34,44,45,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,822,923,123,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,211,111,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,21,81,72,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,92,72,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka564,9535,1535,4559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,17,57,76,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,514,915,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,52,92,81,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,23,37,010,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke92,585,681,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka48,957,859,664,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke128,2111,0110,3117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost761,9898935,4943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)39,368,075,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)161,0173,3169,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,417,417,220,1
sss/100.000
Miren - Kostanjevica
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Obmejna občina z Italijo je del goriške regije. Del občine v Vipavski dolini s sadovnjaki, vrtovi in njivskimi površinami je poznan kot 'vrt Goriške'; drugi del pa sega v območje Krasa, kjer sta doma kraški pršut in teran.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690