logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Mislinja
Statistična regija Koroška
Upravna enota Slovenj Gradec

Po površini je ena večjih občin in ima podeželsko-vaški značaj. Občina zavzema gornji del Mislinjske doline in Doliško podolje ter hribovita področja med Paškim Kozjakom, Pohorjem in Graško goro.

Mislinja
Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,9 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-03,50-03,5002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,3003,3005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,9017,9017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,6059,6061,20
1.6 Delovne migracije29,9029,9076,80
2.1 Telesni fitnes otrok50,6050,6050,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok333328,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,6007,6011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob58,9058,9061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit67,9067,9067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora70,9070,9079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode545496
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,4016,4013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,8001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,5025,5024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,5011,5012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,6003,6001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7002,60
4.10 Novi primeri raka528528500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,1107,1107,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,9414,9415,67
4.13 Pomoč na domu01,4001,4003,04
4.14 Klopni meningoencefalitis41,1441,1404,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke61,2261,2270,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,0759,0768,73
4.17 Novi primeri raka dojke69,9169,91103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.004,421.004,42891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)71,4271,4270,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)181,69181,69157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,3127,3111,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-3,5-5,4-3,90,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,344,75
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,916,516,816,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,659,656,759,5
%
1.6 Delovne migracije29,994,983,9100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,650,849,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,028,528,324,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,61,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,66,589
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob58,961,668,864,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,966,964,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,972,874,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode54//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,418,319,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,80,91,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,82,622
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,15,04,95,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,524,323,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,511,711,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,63,13,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,73,02,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka528,0525,9550,7559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,16,26,06,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,914,515,515,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,40,80,81,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis41,131,926,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke61,265,880,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,165,173,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke69,9103,3103,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1004,4974,91007,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)71,484,989,283,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)181,7163,8173,8165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,327,326,520,1
sss/100.000
Mislinja
Statistična regija Koroška
Upravna enota Slovenj Gradec

Po površini je ena večjih občin in ima podeželsko-vaški značaj. Občina zavzema gornji del Mislinjske doline in Doliško podolje ter hribovita področja med Paškim Kozjakom, Pohorjem in Graško goro.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,9 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690