logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Mokronog - Trebelno
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina je razpotegnjena po Mirnski dolini in Raduljskem hribovju in je izrazito prometno prehodna. Ima dve središčni naselji, Trebelno in Mokronog, ki je upravno središče občine. Vinogradništvo je prepoznavna dejavnost občine.

Sveti Vrh
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Ines Zgonc
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva04,6004,6002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,7004,7005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,7022,7017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,5062,5061,20
1.6 Delovne migracije46,7046,7076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,7649,7650,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,5027,5028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,8011,8011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob50,5050,5061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,6065,6067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora71,7071,7079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode696996
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,5014,5013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,5003,5001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,4026,4024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,7012,7012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,8000,8001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9002,60
4.10 Novi primeri raka630,70630,70500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,3706,3707,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,0414,0415,67
4.13 Pomoč na domu01,8001,8003,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke94,3194,3170,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka43,0443,0468,73
4.17 Novi primeri raka dojke112,82112,82103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost922,79922,79891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)444470,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)171,23171,23157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,8518,8511,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,67,41,00,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,74,655
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,719,118,516,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,562,961,359,5
%
1.6 Delovne migracije46,766,874,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,849,649,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,529,527,724,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,61,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,812,110,29
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob50,549,955,564,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,667,567,664,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,772,671,771,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode69//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,514,616,014,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,30,61,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,52,52,12
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,55,55,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,425,225,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,712,112,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,81,62,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,92,22,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka630,7617,1590,8559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,47,57,06,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,014,215,815,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,82,01,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis008,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke94,386,885,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka43,060,168,464,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke112,8112,4123,4117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost922,81020,51008,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)44,088,490,383,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)171,2183,3174,9165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,930,316,820,1
sss/100.000
Mokronog - Trebelno
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina je razpotegnjena po Mirnski dolini in Raduljskem hribovju in je izrazito prometno prehodna. Ima dve središčni naselji, Trebelno in Mokronog, ki je upravno središče občine. Vinogradništvo je prepoznavna dejavnost občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690