logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Moravče
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Moravška občina leži v delu Posavskega hribovja in je v enem delu izrazito kraška – Moravški osameli kras. Posebno skrb v občini posvečajo naravni in kulturni dediščini, ki nakazuje tudi pot razvoja v prihodnosti.

Vinje pri Moravčah
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva07,2007,2002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,4003,4005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,3018,3017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,8065,8061,20
1.6 Delovne migracije35,2035,2076,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,5351,5350,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,8025,8028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 20,7020,7011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob60,5060,5061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit70,2070,2067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora69,5069,5079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode797996
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,7015,7013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,5001,5001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1002,1001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,7022,7024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,6001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1003,1002,60
4.10 Novi primeri raka576576500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,3507,3507,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,5413,5415,67
4.13 Pomoč na domu00,5200,5203,04
4.14 Klopni meningoencefalitis16,1416,1404,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke40,1540,1570,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka21,2621,2668,73
4.17 Novi primeri raka dojke129,99129,99103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost876,22876,22891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,2769,2770,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,59139,59157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,3331,3311,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,26,04,90,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,44,24,95
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,313,413,116,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,864,261,459,5
%
1.6 Delovne migracije35,2105,886,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,550,550,750,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,821,021,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,82,01,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 20,79,17,89
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob60,565,168,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,268,465,464,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,569,971,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode79//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,713,612,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,51,01,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,11,722
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,84,84,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,722,721,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,911,411,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,61,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,12,32,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka576,0613,7599,6559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,36,86,76,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,513,413,915,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,50,71,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis16,110,69,810,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke40,288,175,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka21,359,769,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke130,0132,0137,7117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost876,2890,8818,1943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,366,964,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,6144,8152,8165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,319,716,920,1
sss/100.000
Moravče
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Moravška občina leži v delu Posavskega hribovja in je v enem delu izrazito kraška – Moravški osameli kras. Posebno skrb v občini posvečajo naravni in kulturni dediščini, ki nakazuje tudi pot razvoja v prihodnosti.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690