logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Murska Sobota
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina Murska Sobota se razprostira sredi slovenskega panonskega sveta med reko Muro in porečjem reke Lendave. Istoimensko naselje je upravno, gospodarsko in kulturno središče ne samo občine, pač pa tudi pomurske regije.

Soboški grad
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), CC Franc Lajnšček
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-02,90-02,9002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,2016,2017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,8052,8061,20
1.6 Delovne migracije180,90180,9076,80
2.1 Telesni fitnes otrok48,5848,5850,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,3026,3028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,5008,5011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob69,1069,1061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,6063,6067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora69,6069,6079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,9016,9013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,7001,7001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,3002,3001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,7026,7024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,6013,6012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,2004,2001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,9003,9002,60
4.10 Novi primeri raka609,20609,20500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,7504,7507,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,9817,9815,67
4.13 Pomoč na domu00,9400,9403,04
4.14 Klopni meningoencefalitis02,7302,7304,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke94,6294,6270,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka73,6673,6668,73
4.17 Novi primeri raka dojke101,55101,55103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.069,651.069,65891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)110,19110,1970,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)165,59165,59157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora11,9711,9711,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,9-5,6-5,20,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,15,15
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,223,922,916,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,849,851,359,5
%
1.6 Delovne migracije180,967,896,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,648,048,350,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,332,130,624,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,41,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,51111,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob69,163,159,964,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,660,561,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,666,968,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,915,916,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,72,02,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,32,42,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,55,95,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,728,327,323,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,613,813,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,23,63,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,94,34,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka609,2577,6566,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,85,65,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,017,116,415,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,91,21,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,74,97,210,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke94,688,982,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka73,763,256,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke101,682,987,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1069,71109,61.100943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)110,2113,9113,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)165,6176,2177,1165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,017,819,820,1
sss/100.000
Murska Sobota
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina Murska Sobota se razprostira sredi slovenskega panonskega sveta med reko Muro in porečjem reke Lendave. Istoimensko naselje je upravno, gospodarsko in kulturno središče ne samo občine, pač pa tudi pomurske regije.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690