logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Muta
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Občina Muta leži v osrednji Dravski dolini, vpeta je med reko Dravo na jugu in slovensko-avstrijsko mejo na severu. Večstoletno dejavnost fužin in kovačije ohranja muzej na Muti in s tem priča o usmerjenosti tega področja v preteklosti.

Muta
Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,9 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva07,4007,4002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,3003,3005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,2020,2017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,5055,5061,20
1.6 Delovne migracije86,1086,1076,80
2.1 Telesni fitnes otrok48,3148,3150,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,8026,8028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,5002,5002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,4009,4011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob59,8059,8061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,9063,9067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora76,9076,9079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode646496
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,6017,6013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,3001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5504,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka262624,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,4010,4012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)4401,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1003,1002,60
4.10 Novi primeri raka502,30502,30500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,4007,4007,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,2516,2515,67
4.13 Pomoč na domu00,6500,6503,04
4.14 Klopni meningoencefalitis15,5515,5504,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke68,8168,8170,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,2359,2368,73
4.17 Novi primeri raka dojke76,2476,24103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost909,81909,81891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)84,0384,0370,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)135,49135,49157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,4731,4711,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,4-1,9-3,90,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,34,54,75
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,218,116,816,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,554,156,759,5
%
1.6 Delovne migracije86,176,683,9100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,349,249,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,830,128,324,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,51,81,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,48,189
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob59,872,368,864,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,960,764,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,976,774,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode64//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,618,319,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,50,91,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,31,822
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,05,04,95,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,025,123,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,411,011,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,03,83,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,12,72,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka502,3573,1550,7559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,46,26,06,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,316,215,515,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,60,50,81,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis15,625,826,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke68,892,380,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,274,873,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke76,2104,1103,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost909,81085,91007,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)84,0104,089,283,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)135,5173,9173,8165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,531,426,520,1
sss/100.000
Muta
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Občina Muta leži v osrednji Dravski dolini, vpeta je med reko Dravo na jugu in slovensko-avstrijsko mejo na severu. Večstoletno dejavnost fužin in kovačije ohranja muzej na Muti in s tem priča o usmerjenosti tega področja v preteklosti.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,9 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690