logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Braslovče
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina obsega severozahodni del rodovitne Spodnje Savinjske doline ter z gozdnato in zakraselo Dobroveljsko planoto seže v predalpski svet. Središče občine, Braslovče, so eno najstarejših naselij v Sloveniji.

Grad Žovnek
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), CC Ines Zgonc
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva151502,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,5004,5005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,9014,9017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,5061,5061,20
1.6 Delovne migracije37,3037,3076,80
2.1 Telesni fitnes otrok53,3953,3950,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,7026,7028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 101011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob585861,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit69,4069,4067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora77,4077,4079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode909096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,9012,9013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1101,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,1001,1001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,1025,1024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,6013,6012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,6002,6001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,3003,3002,60
4.10 Novi primeri raka522,90522,90500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,5204,5207,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,4915,4915,67
4.13 Pomoč na domu01,6701,6703,04
4.14 Klopni meningoencefalitis08,2308,2304,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke99,8199,8170,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka67,3867,3868,73
4.17 Novi primeri raka dojke128,81128,81103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost805,69805,69891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)68,4368,4370,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)136,67136,67157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,7138,7111,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva15,03,31,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,54,74,65
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,917,317,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,560,159,759,5
%
1.6 Delovne migracije37,373,5127,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,451,049,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,725,826,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,71,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10108,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob58,063,559,664,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,465,663,164,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,477,674,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode90//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,914,815,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,00,80,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,11,51,82
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,25,45,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,124,524,623,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,612,912,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,62,42,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,33,03,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka522,9521,5515,1559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,53,43,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,515,716,015,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,72,22,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis8,26,59,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke99,872,178,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka67,456,854,764,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke128,8103,6106,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost805,7992,61025,6943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)68,497,690,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)136,7159,3167,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,724,626,620,1
sss/100.000
Braslovče
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina obsega severozahodni del rodovitne Spodnje Savinjske doline ter z gozdnato in zakraselo Dobroveljsko planoto seže v predalpski svet. Središče občine, Braslovče, so eno najstarejših naselij v Sloveniji.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690