logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Nazarje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina Nazarje leži v delu Zgornje Savinjske doline. Podnebje, relief in rastje imajo značilnosti predalpske pokrajine. Grad Vrbovec in frančiškanski samostan sta del kulturne dediščine tega področja.

Grad Vrbovec
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 30 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva0002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,3004,3005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)212117,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,5063,5061,20
1.6 Delovne migracije173,20173,2076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,9549,9550,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok292928,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 19,1019,1011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob53,2053,2061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,1063,1067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora72,5072,5079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode989896
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,2013,2013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,4001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,8001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,5004,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,2023,2024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,3011,3012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,3002,3001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1003,1002,60
4.10 Novi primeri raka465,70465,70500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,0103,0107,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,2118,2115,67
4.13 Pomoč na domu01,1101,1103,04
4.14 Klopni meningoencefalitis43,9343,9304,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,0672,0670,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka25,4625,4668,73
4.17 Novi primeri raka dojke109,23109,23103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost949,22949,22891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)106,48106,4870,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)242,07242,07157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora29,6329,6311,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0-4,31,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,35,24,65
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,020,417,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,560,959,759,5
%
1.6 Delovne migracije173,272127,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,050,649,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,029,326,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,41,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 19,1188,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob53,255,159,664,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,164,563,164,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,574,374,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode98//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,214,715,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,40,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,82,11,82
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,54,55,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,224,024,623,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,311,712,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,32,22,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,12,83,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka465,7454,0515,1559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,03,53,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,217,316,015,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,10,92,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis43,926,29,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,160,978,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka25,550,054,764,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke109,288,5106,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost949,21099,21025,6943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)106,595,190,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)242,1166,9167,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora29,623,526,620,1
sss/100.000
Nazarje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina Nazarje leži v delu Zgornje Savinjske doline. Podnebje, relief in rastje imajo značilnosti predalpske pokrajine. Grad Vrbovec in frančiškanski samostan sta del kulturne dediščine tega področja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 30 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690