logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Nova Gorica
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Občina se nahaja na zahodu Slovenije in meji na Italijo. Ima mestni status, prebivalstveno sodi med večje slovenske občine. Naselje Nova Gorica je gospodarsko, kulturno in upravno središče občine in širše regije.

Nova Gorica
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Johan Jaritz
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva00,9000,9002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6605,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,6016,6017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,4060,4061,20
1.6 Delovne migracije119,20119,2076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,3949,3950,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,5022,5028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,1002,1002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,1009,1011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob68,8068,8061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,6065,6067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora80,5080,5079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode979796
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,7013,7013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,2002,2001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,5001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,2004,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka222224,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,8010,8012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,7001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4002,60
4.10 Novi primeri raka503,60503,60500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,0707,0707,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,0415,0415,67
4.13 Pomoč na domu02,7602,7603,04
4.14 Klopni meningoencefalitis03,6903,6904,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke80,1780,1770,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka64,4264,4268,73
4.17 Novi primeri raka dojke97,8197,81103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost937,65937,65891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,3075,3070,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)169,68169,68157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,4515,4511,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0,9-1,4-2,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6665
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,615,817,616,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,459,760,759,5
%
1.6 Delovne migracije119,272,7100100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,450,050,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,522,922,824,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,12,12,21,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,199,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob68,873,266,064,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,666,668,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora80,580,379,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode97//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,713,613,614,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,22,22,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,51,722
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,24,44,45,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,022,923,123,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,811,111,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,81,72,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,42,72,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka503,6535,1535,4559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,17,57,76,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,014,915,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,82,92,81,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis3,73,37,010,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke80,285,681,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka64,457,859,664,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke97,8111,0110,3117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost937,7898935,4943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,368,075,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)169,7173,3169,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,417,417,220,1
sss/100.000
Nova Gorica
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Občina se nahaja na zahodu Slovenije in meji na Italijo. Ima mestni status, prebivalstveno sodi med večje slovenske občine. Naselje Nova Gorica je gospodarsko, kulturno in upravno središče občine in širše regije.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690