logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Novo mesto
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Mestna občina Novo mesto sodi med večje slovenske občine po številu prebivalcev. Naselje Novo mesto, ob reki Krki, je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše regije, imenovane jugovzhodna Slovenija.

Novo mesto, Krka
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor J. Skok
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,3001,301
1.2 Prirast prebivalstva-2-202,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,2016,2017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,3062,3061,20
1.6 Delovne migracije153,90153,9076,80
2.1 Telesni fitnes otrok50,3650,3650,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,4025,4028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,4008,4011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob63,4063,4061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,1068,1067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora70,6070,6079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode979796
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,1015,1013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka252524,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7011,7012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,3002,3001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4002,60
4.10 Novi primeri raka610,90610,90500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,2306,2307,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,4815,4815,67
4.13 Pomoč na domu01,8501,8503,04
4.14 Klopni meningoencefalitis00,6200,6204,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke90,3190,3170,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka80,4080,4068,73
4.17 Novi primeri raka dojke123,94123,94103,56
5.1 Splošna umrljivost962,79962,79891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)81,3081,3070,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)162,54162,54157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,6621,6611,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,02,41,00,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,64,555
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,217,718,516,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,363,361,359,5
%
1.6 Delovne migracije153,9113,274,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,450,549,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,426,427,724,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,51,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,49,610,29
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob63,457,155,564,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,168,267,664,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,670,171,771,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode97//91
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,116,116,014,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,50,61,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,92,22,12
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,85,15,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,026,525,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,712,312,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,32,12,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,42,52,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka610,9609,8590,8559,5
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,27,17,06,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,515,715,815,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,91,91,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis0,61,48,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke90,393,685,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka80,471,568,464,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke123,9125,7123,4117,9
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost962,8933,41008,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)81,382,490,383,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)162,5159,8174,9165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,717,716,820,1
sss/100.000
Novo mesto
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Mestna občina Novo mesto sodi med večje slovenske občine po številu prebivalcev. Naselje Novo mesto, ob reki Krki, je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše regije, imenovane jugovzhodna Slovenija.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690